Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt: Kansa on puhunut – Rakkaus on perusoikeus

Kannanotto

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt vaativat kansanedustajilta rohkeutta katsoa eteenpäin tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyssä. Nykyinen laki on syrjivä, eikä lain säilyttämiselle nykyisessä muodossa siten löydy kestäviä perusteita. On aika sanoa kyllä yhtäläiselle oikeudelle rakastaa ja tulla tunnustetuksi lain edessä yhdenvertaisena!

Yli 160 000 ihmistä allekirjoitti kansalaisaloitteen ja noin 700 yritystä ja yhteisöä on osoittanut tukensa tasa-arvoiselle avioliittolaille. Useiden mielipidemittausten mukaan Suomen kansa on lakialoitteen puolesta. Erityisesti nuoren sukupolven kannalta on tärkeää, että Suomi osoittaa edistyksellisyyttä ja ottaa valtaisan kannatuksen saaneen aloitteen tosissaan.

“Tämä kansalaisaloite on ihmisoikeuskysymyksen lisäksi sukupolvikysymys, jolloin on vain ajan kysymys koska se menee läpi. Tästä syystä kansalaisaloite olisi syytä hyväksyä jo nyt. Miksi tuhlata energiaa väistämättömän estämiseen?”, kysyvät opiskelija- nuorisoliittojen puheenjohtajat.

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt muistuttavat myös, että avioliiton ollessa tietynlainen rakkauden instituutio, määrittelee nykyinen avioliittolaki tällä hetkellä sitä kautta myös kansalaisten oikeuksia muodostaa kestävämpiä tunteisiin perustuvia suhteita yhteiskunnallisesti hyväksyttävillä tavoilla. Sallimalla saman sukupuolten väliset avioliitot Suomessa emme rajaisi ihmisiä yhteiskunnan ulkopuolelle, vaan mahdollistaisimme tiiviimmän yhteenkuuluvuuden tunteen.

“Kun kyse on ihmisten tasa-arvosta lain edessä, voiko kaikkien yhdenvertaisuus olla keneltäkään pois? Haluamme jokaisen edustajan miettivän, missä tilanteessa ihmisoikeuksien kanssa olisimme maailmassa, jossa yleisten asenteiden ja ilmapiirin muuttuessa emme olisi valmiita muuttamaan lakeja niiden muutoksien mukaisiksi.”, vaativat puheenjohtajat.

Tasa-arvoisen ja ihmiset huomioonottavan Suomen askelmerkit asetaan nyt!

Lisätietoja:

Stöckel Tuomas

Stöckel Tuomas

Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja

tuomas.stockel@kokoomusnuoret.fi

040 542 9211

Ota kantaa