Hämeen Kokoomusnuoret: Taloustieteen lainalaisuudet huomioitava päätöksenteossa

Kannanotto

Hämeen Kokoomusnuoret vaatii julkiseen talouskeskusteluun enemmän faktoja ja laskelmia, sillä nykyinen talouskeskustelu on vailla totuuspohjaa. Kokoomusnuorten mielestä poliittisten päättäjien on tunnustettava talouden lainalaisuudet, ja etsittävä veronkorotusten sijaan muita tapoja korjata julkista kestävyysvajetta.

”Kokonaisveroasteemme on hyvin korkea, ja verotuksen kiristäminen olisi tuhoisaa. Sen sijaan verotusta pienentämällä saatettaisiin jopa kasvattaa verokertymää, kun kuluttajien taloudellinen toimeliaisuus lisääntyy talouden vapauttamisen myötä.”, piirihallituksen jäsen Johannes Mäkilä muistuttaa.

Poliittisilta päättäjiltä unohtuu liian usein taloustieteen perusopit, kuten kysynnän hintajouston merkitys verotuksen muutosten suhteen. Verotuksen kiristäminen nostaa hintoja, mikä puolestaan vähentää kysyntää – tämä vaikutus helposti syrjäyttää veronkorotusten hyödyt ja pienentää verokertymää.

”Tulevan hallituksen on huomioitava veropolitiikassa paremmin talouden perusmekanismit, kuten joustojen vaikutus verokertymään. Tärkeintä on kannustaa ihmisiä taloudelliseen toimeliaisuuteen, mikä edellyttää verotuksen keventämistä ja sääntelyn purkamista.”, Mäkilä toteaa.

Lisätietoja:

Seppälä Juuso

Seppälä Juuso

Hämeen Kokoomusnuorten puheenjohtaja

040 554 7792

Johannes Mäkilä

Johannes Mäkilä

Piirin hallituksen jäsen

0442728501

Ota kantaa