Espoon Nuoret Järkiporvarit ry

I Finland behövs avgiftsbelagde skolor

Kannanotto

Vi har fått läsa nyheter om framgångsrika abiturienter i studentskrivningar på sista veckan. I social medier har diskussion om deras framgång försatt intensivt. Några har även påstått att allt hände tack vare det finska utbildningssystemet. Ändå har en av de framgångsrika studerat med sin mamma utan statens avgiftsfria skolning. Således, det är klart att staten inte tar hänsyn till faktumet att staten inte kan organisera utbildningen som passar till behov av alla elever.

Därför borde riksdagen befria utbildningssektor för att befria etablerande av privata skolor. Enligt nuvarande lagstiftningen har privata skolor inte rätt att samla terminsavgifter. På länge har många argumenterat att de avgiftsbelagde skolorna skapar något slags klassamhälle. Det här stämmer inte. Faktumet är att föräldrarnas yrken och metoder för omsorg av barn påverkar mer än privata skolor till framtida ställningar i samhället. Bland andra kommer barn av ekonomer lättare in på Hanken än andra. De lär sig redan om marknadsekonomi och dess funktion som unga, därför de har stora fördelar i konkurrensen av studieplatser.

Ytterligare måste man märka ut att privata skolor är mer allmänna i u-länder, där staten inte har resurser för utbildningen. Så litar familjer inte på statens organiseringsförmåga och skickar sina barn till privat skolor istället. Till exempel händer det här i Kenya och på det sättet får de priskänsliga medborgarna möjligheten att utbilda sina barn (The Guardian 30.10.2012). Utan de privata skolorna vore det inte möjligt att utbilda sig i Kenya. I Finland skulle de avgiftsbelagde skolorna intensifiera konkurrensen mellan privata och offentliga skolor genom att konkurrera om elever, vilket kunde möjliggöra det att kunniga elever skulle når sin potential. Förutom kan man märka ut att den offentliga sektorn inte har resurser att organisera speciella skolor för de kunniga eleverna, därför Finland behöver utbildningsbolag i den inhemska utbildningssektorn.

Således är det inte rejält att begränsa möjligheter av individer för att minska skillnader mellan inkomstgrupper. Om eleverna inte kan få passande utbildning i Finland, kommer de säkert att studera eller flytta utomlands. Det stämmer också efter examen. Man måste ha rätt att utnyttja sin potential ekonomiskt och andra sätt. I världen som styrs av frihandeln och globala marknader kan vi inte lita på att de kunniga unga inte lämnar landet efter examen. Utan kraftfulla reformer i vår utbildnings- och skattepolitik kommer det att leda till Finland utan begåvade individer. Utan de har Finlands ekonomi ingen alls tillväxtpotential. Så behövs det privata skolor och lägre skattebelastning snabbt som möjligt. Annars flyttar begåvade individerna utomlands.

Juhani Savonen
Hankeit & Vice-ordförande
Samlingspartiets Ungdomsförbund i Esbo

http://www.theguardian.com/global-development/2012/oct/30/nairobi-private-school-gaps-state-system

Ota kantaa