Espoon Nuoret Järkiporvarit ry

Suomi tarvitsee maksullisia yksityiskouluja

Kannanotto

Tulevalla viikolla vietetään ylioppilasjuhlia monissa kotitalouksissa. Sosiaalinen media on täyttynyt uutisista koskien menestyneistä kokelaista. Osa on jopa jälleen ylistänyt suomalaista koulutusjärjestelmää heidän tuloksistaan. Ilmi tuli kuitenkin se, että yksi heistä on saanut suuren osan opetuksestaan kotiopetuksena. Näin ollen on selvää, ettei valtio voi tehokkaasti organisoida koulutusta huomioiden yksilön tarpeita.

Tästä syystä Suomen valtion olisi vapautettava rajoitteita yksityiskoulujen perustamiselle. Nykyisen lainsäädännön mukaan yksityiskoulut tai vastaavat oppilaitokset eivät ole oikeutettuja lukukausimaksujen perimiseen. Pitkään yksityiskouluja vastaan on argumentoitu yhteiskunnan eriarvoistavilla ulkoisvaikutuksilla. Tosiasia on, että vanhempien ammatit ja koulutustausta ovat ratkaisevampia nuorten erilaisille aloille suuntautumisessa. Muun muassa ekonomien lapset saavat jo alan mukaista kasvatusta ja tietoa taloudesta jo kasvatuksessa. Täten ei ole yhtään ihmeellistä, että kauppakorkeaan pääsee enemmän alalla työskentelevien jälkikasvua.

Toiseksi yksityiskoulut ovat yleisempiä Afrikassa ja Intiassa kuin teollisuusmaissa. Muun muassa näissä mainituissa maissa perheet eivät kykene luottamaan valtiovallan kykyyn järjestää laadukasta koulutusta (The Guardian 30.10.2012). Yksityiset koulut lisäisivät siis selvästi kilpailua koulujen välille, mikä mahdollistaisi yksilön ominaisuuksien huomioon ottamisen sekä lahjakkaiden opiskelijoiden täyden potentiaalin hyödyntämisen. Olemme huomanneet, että julkinen sektori on kyvytön tarjoamaan lahjakkaille opiskelijoille hyödyntää potentiaalinsa. Olisi siis se valtiovallan puolelta täysin järkevää liberalisoida lainsäädäntöämme vastaamaan nykyistä kansantaloudellista tilannetta.

Yksinkertaisesti sanoen, ei ole kansantaloudellisesti järkevää tasapäistää, mikäli yksilöt eivät kotimaassaan voi loistaa, vaan he hakeutuvat tutkinnon hankkimisen jälkeen ulkomaille. Vapaakaupan ja vapaan liikkuvuuden maailmassa on lahjakkailla yksilöillä täydet mahdollisuudet valita maa, joka vastaa heidän preferenssejään ja tavoitteitaan. Valitettavasti Suomi ei ainakaan vastaa nykyisellä verotusjärjestelmällään maata, jossa lahjakkailla ihmisillä olisi mahdollisuutta kehittää itseään tai menestyä etenkään taloudellisesti. Ilman merkittäviä muutoksia koulutuspolitiikassa ja verotuksessa ei yksikään menestystä tavoitteleva yksilö jää maahan yliopiston jälkeen. Asia onkin Suomen kansantalouden kohtalonkysymyksiä. Yksityiskoulut lukukausimaksuineen on sallittava.

Juhani Savonen
Puheenjohtaja
Espoon Nuoret Järkiporvarit ry

http://www.theguardian.com/global-development/2012/oct/30/nairobi-private-school-gaps-state-system

Ota kantaa