Kokoomusnuoret: Taksiliikennettä avattava kilpailulle

Kannanotto

Kokoomusnuoret vaatii taksiliikennelain päivittämistä 2000-luvulle. Järjestön mukaan nykyinen taksiliikennelaki estää uusien innovaatioiden ja palvelukonseptien käyttöönoton. Edellisviikolla mediassa on kohistu Helsingin poliisin ajojahdista kyydinvälityspalvelu Uberia kohtaan. Uberin toiminnan on arvioitu olevan lain harmaalla alueella.

– Taksiliikenteen sääntely estää tällä hetkellä kilpailun ja uusien innovaatioiden kokeilun taksiliikennemarkkinoilla. Taksiliikennelakia on muutettava siten, että se takaa Uberille ja muille uusille kyydinvälitysinnovaatioille laillisen aseman. Kilpailun tulee olla reilua ja kaikkien toimijoiden samalla viivalla, painottaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Susanna Koski

Suomen Taksiliitto on jo pitkään vaatinut Uberille pysyvää toimintakieltoa. On esitetty näkemyksiä siitä, että palvelu on lainvastaista ja uhkaa taksialan työpaikkoja. Kokoomusnuoret muistuttaa hallitusohjelman visiosta, jonka mukaan “Suomi saavuttaa tuottavuusloikan niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla edistämällä digitalisaatiota ja karsimalla normeja”. Lisäksi kilpailua edistetään mm. toimialakohtaista sääntelyä purkamalla.

– Ymmärrämme taksiyrittäjien huolen alan tämänhetkisestä epäselvästä tilanteesta Uberin toiminnan suhteen. Keinona asian ratkaisemiseksi ei tule kuitenkaan käyttää Uberin tai muun kilpailun kieltämistä, vaan taksialan sääntely ja kilpailun esteet on nostettava pöydälle. On aika selvittää, miten taksiliikennemarkkinoille saadaan lisää toimijoita ja asiakkaiden käyttöön innovatiivisempia sekä edullisempia kyydinvälityspalveluja, alleviivaa puheenjohtaja Koski.

Suomen taksikartellia on perusteltu useassa yhteydessä sillä, että se takaa taksiliikenteen maantieteellisen kattavuuden, sekä ympärivuorokautisen päivystyksen lähes koko Suomessa. Kokoomusnuoret pitää tätä ristiriitaisena ja vanhakantaisena aluepolitiikkana. Esimerkiksi koulumatka-, vanhus- ja sairaanhoitokuljetukset voisi tarjota yhä kuntien ja valtion budjetista kilpailuttamalla palveluntarjoajia. Kokoomusnuoret korostaa, että taksialan tulisi luopua saavutetuista eduistaan.

– Nykyinen tarjonnan rajoittamiseen perustuva malli ei lupauksista huolimatta nimenomaan ole pystynyt huolehtimaan siitä, että palvelua on aina tarjolla myös syrjäseuduilla. Nykymalli ei myöskään pysty reagoimaan joustavasti kysynnän muutoksiin. Lainsäädäntöä pitää muuttaa siten, että poistetaan markkinoilletulon ja työnteon esteitä. Vanhoja etuoikeuksia museoimalla Suomi ei nouse, toteaa Koski.

Lisätietoja:

Koski Susanna

Koski Susanna

kansanedustaja

susanna.koski@eduskunta.fi

045 631 9707

Ota kantaa