Euroopan unionin vahvistettava yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa

Kannanotto

Kokoomusnuoret peräänkuuluttaa Euroopalta ennakoivaa varautumista globaalin maailman kriiseihin. Unionin on oltava vahvasti mukana ratkaisemassa lähialueiden kriisejä vahvistaakseen omaa diplomaattista asemaansa ja luodakseen todelliset edellytykset paitsi rauhan edistämiselle, myös inhimillisen kärsimyksen vähentämiselle Euroopan lähialueilla.

Euroopan unioni on tuonut rauhaa, vakautta ja vaurautta Eurooppaan. Vastoin yleistä luuloa kehitys ei ole viime vuosina hidastunut, vaan päinvastoin, olemme eurooppalaisina kansakuntina kasvaneet yhä vahvemmin yhteen. Nyt edessä on uusia haasteita, kun Euroopan raja-alueilla ja niiden lähistöllä käydään mittavia sotilaallisia konflikteja.

”On selvää, että Itä-Ukrainassa käytävä sota, Syyrian sota ja Pohjois-Afrikan epävakaus heijastuvat Eurooppaan. Seuraukset näkyvät täällä erityisesti pakolaiskriisinä ja terrorismin kasvaneena uhkana. Myöskään kasvanutta Venäjän sotilaallista uhkaa ei pidä väheksyä.”, muistuttaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov.

Lissabonin sopimuksessa vuonna 2009 EU otti merkittävän harppauksen kohti yhtenäisempää ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Erilaisia instituutioita on resursoitu merkittävästi tuottamaan tietoa ja harmonisoimaan EU:n jäsenmaiden toimintaa sekä ulkoiseen että sisäiseen turvallisuuteen liittyvien kriisien ennaltaehkäisyssä. Nämä resursoinnit ovat olleet merkittävä tukipilari esimerkiksi pakolaiskriisin ratkaisemisessa.

”Kaikki tämä vaatii EU:n yhtenäisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan merkittävää vahvistamista. Tiiviimpi ja vahvemmin resursoitu yhteistyö on erityisesti pienten jäsenmaiden, kuten Suomen etu. Meidän pitää ennakkoluulottomasti tukea esimerkiksi Euroopan yhteisiin asevoimiin ja tiiviimpään Nato-yhteistyöhön liittyviä hankkeita EU:ssa.”, linjaa Sazonov.

”EU:lle pitää saada vahva mandaatti ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan jo etukäteen, jotta tilanteen vaatiessa on edellytykset nopeaan reagointiin. Kriisin sattuessa ei saa olla vaaraa siitä, että reagointi hautautuisi kabinettikeskusteluihin.”, Sazonov päättää.

Lisätietoja:

Vuornos Henrik

Vuornos Henrik

henrik.vuornos@kokoomusnuoret.fi

+358 44 253 4444

Ota kantaa