Kokoomusnuoret: Kotihoidontuki on vääränlainen kannustin yhteiskunnalta

Kannanotto

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonovin mielestä nykymuotoinen kotihoidontuki on tullut tiensä päähän. Sazonovin mukaan perhe-etuuksia tulisi uudistaa siten, että ne kestäisivät lyhyemmän aikaa, mutta tuki olisi suurempi. Kotihoidontuki on sosiaalietuus, jota maksetaan kotona hoidettavalle lapselle kolmeen ikävuoteen asti.

”Viime kädessä kotihoidontuessa on kysymys siitä, minkälaisia valintoja yhteiskunta tukee. Nykymuotoinen kotihoidontuki on yksi keskeisimmistä syistä siihen, miksi sekä naisten palkkataso, että eläkkeet ovat pienempiä. Niin kauan kuin tällaisia rakenteita pidetään yllä, on aivan turhaa keksiä lumelääkkeitä työelämän tasa-arvon lisäämiseksi”, sanoo Sazonov.

Sazonovin mukaan keskustelussa kotihoidontuesta ei ole kuitenkaan kysymys ainoastaan tasa-arvosta, vaan myös lapsen oikeudesta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. OECD:n mukaan 3-vuotiasta suomalaisista vain 68% osallistuu varhaiskasvatukseen, mikä on huomattavasti esimerkiksi Ruotsia, Tanskaa tai Saksaa matalampi aste.

”Varhaiskasvatukseen osallistuminen on yksi vaikuttavimmista koulutuksen muodoista. Mikäli haluamme ihmisille oikeasti samanlaiset lähtökohdat elämään, suomalaista varhaiskasvatusastetta tulee nostaa merkittävästi”, sanoo Sazonov.

”Tutkimusten mukaan varhaiskasvatus ehkäisee syrjäytymistä ja lisää nuoren todennäköisyyttä suorittaa toisen asteen tutkinto. Erityisen merkittävää varhaiskasvatus on haastavammista kotioloista tuleville lapsille. Tällä hetkellä nämä lapset, jotka hyötyisivät kaikista eniten, osallistuvat siihen kaikista vähiten. Se on ongelma”, jatkaa Sazonov.

Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini lyttäsi kotihoidontukeen puuttumisen sosialismina. Kokoomusnuorten Sazonovin mukaan Soinille tekisi hyvää pieni oppitunti sosialismista.

”Se, että järkeistetään tulonsiirtoja tai kasvatetaan koulutukseen osallistuvien määrää, ei ole sosialismia – päinvastoin. Perhevapaiden uudistaminen ei saa takertua Soinilaiseen populismiin”, päättää Sazonov.

Ota kantaa