Pirkanmaan Kokoomusnuoret: Pääsykokeet lisäävät mahdollisuuksia

Kannanotto

Viime päivinä mediassa on käyty paljon keskustelua korkeakoulujen yhteishauista ja toisen asteen tutkintotodistuksien suuresta painottamisesta niissä. Pirkanmaan Kokoomusnuoret eivät kannata tällä tavalla eriarvoistavaa mallia. Jokaisella toisen asteen päättävällä opiskelijalla on oltava realistinen mahdollisuus hakea opiskelupaikkaa korkealta asteelta, vaikka hän ei olisi toisella asteella menestynytkään. Pääsykokeet mahdollistavat tämän.

“Toisen asteen tutkintojen todistukset eivät takaa jokaiselle alalle riittävästi tietotaitoa. Monen koulutusohjelman kohdalla onkin tärkeää, että valintakokeet järjestetään osaamisen ja motivaation mittaamisen vuoksi. Pääsykokeet järjestämällä annetaan myös useammalle mahdollisuudet hakeutua tutkinto-ohjelmiin, joihin heillä ei pelkillä arvosanoilla välttämättä olisi mahdollisuutta.” sanoo Pirkanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Jens Holm.

Monet lukio– ja ammattiopisto-opiskelijat eivät vielä tiedä toisen asteen opintojensa alussa suuntaa, mihin he haluavat jatko-opinnoissaan tähdätä. Olisi myös kohtuutonta alkaa vaatimaan tätä.

Yksi yhteishaun kehittämismuoto olisi lisätä valintakokeiden valmiutta mittaavia elementtejä. Tälläisiä voisivat olla esimerkkeinä psykologista ja sosiaalista valmiutta tai loogista päättelykykyä mittaavat tehtävät. Tämän lisäksi olisi myös tärkeää panostaa opintojen ohjaukseen, jotta nuoret osaisivat paremmin löytää oman suuntansa varhaisemmassa vaiheessa.

Pirkanmaan Kokoomusnuoret pitää tärkeänä sitä, että jokaiselle nuorelle taustastaan riippumatta tarjotaan realistinen mahdollisuus päästä opiskelemaan itseään kiinnostavaa alaa. Opetus– ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän esitykset rajaavat tätä mahdollisuuksien tasa-arvoa yhteiskunnassa.

Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry
Jens Holm, puheenjohtaja

Lisätietoja:

Holm Jens

Holm Jens

Ota kantaa