Kokoomusnuoret: Taitettu indeksi poistettava – eläkkeet sidottava kokonaan hintatason muutokseen ja jäädytettävä viideksi vuodeksi

Kannanotto

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonovin mukaan keskustelua eläkkeistä käydään tällä hetkellä ainoastaan nykytilan ja järjestelmän romuttavan äärivaihtoehdon välillä. Sazonovin mukaan keskusteluun on saatava myös sukupolvikestävä näkökulma.

“Eläkekeskustelua käydään tällä hetkellä aivan hulluista lähtökohdista. Vaihtoehtoina ovat joko nykytilan säilyttäminen ja eläkejärjestelmän romuttava kansalaisaloite. Keskustelussa keskitytään puolustamaan eläkkeitä Kimmo Kiljusen (sd.) sammon ryöstöltä, vaikka pitäisi etsiä uusia tapoja eläkejärjestelmän kestävyyden vahvistamiseksi ja nykynuorten raskaan maksutaakan vähentämiseksi. Siksi Kokoomusnuoret ovat rakentaneet oman sukupolvikestävän vaihtoehdon”, sanoo Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov.

Kokoomusnuoret esittää, että työeläkkeet tulisi sitoa kokonaan yleistä hintakehitystä seuraavaan indeksiin. Eläkkeet tulisi myös jäädyttää nykytasolle vuosiksi 2018-2022. Näistä toimista työeläkejärjestelmään syntyvä säästö tulisi ohjata täysimääräisesti työeläkemaksun laskemiseen.

“Taitetusta työeläkeindeksistä kuluttajahintaindeksiin siirtymisellä on vahva rakenteellista kestävyyttä lisäävä vaikutus. Eläketurvakeskuksen mukaan siirtyminen yleistä hintatasoa seuraavaan kuluttajahintaindeksiin laskisi työeläkemenon suhdetta palkkasummaan pitkällä aikavälillä 1,3 prosenttia”, sanoo Sazonov.

“Muutosten vaikutuksen ja työeläkemaksun kautta saatavan kilpailukykyharppauksen nopeuttamiseksi Kokoomusnuoret esittävät myös eläkkeiden jäädytystä vuosiksi 2018-2022. Tämä on periaatteellisena ratkaisuna linjassa moniin valtion budjetista maksettaviin etuuksiin kohdistettujen jäädytysten kanssa. Jäädytyksen vaikutus laskisi työeläkemenon suhdetta palkkasummaan suurimmillaan 2,1 prosenttia”, jatkaa Sazonov.

Kokoomusnuoret katsoo, että muutoksista eläkejärjestelmään syntyvä liikkumavara tulisi kohdistaa täysimääräisesti verokiilan pienentämiseen työnantajan eläkemaksun alentamisen kautta. Työeläkkeiden sitominen kuluttajahintaindeksiin mahdollistaa eläkemaksun alentamisen reilulla prosenttiyksiköllä. Viiden vuoden jäädytys puolestaan antaa varaa jopa 2 prosentin väliaikaisen maksualennuksen.

“Eläkeläisten etujen parantamisen sijaan tulisi etsiä kaikki käytettävissä olevat keinot työikäisen porukan töihin saamiseksi. Erityisen keskeistä tämä on nuorten kannalta. Eläkemaksun alentamisella saadaan työllistämisen kustannuksia alas ja kilpailukykyä ylös. Kun muutosta peilataan kilpailukykysopimuksen vaikutusarviointeihin, tämä tarkoittaa jopa 10 000 uutta työpaikkaa”, päättää Sazonov

Lisätietoja:

Vuornos Henrik

Vuornos Henrik

henrik.vuornos@kokoomusnuoret.fi

+358 44 253 4444

Ota kantaa