Kokoomusnuoret Kokoomuksen puoluevaltuustolle: Ajoneuvojen seurantajärjestelmää ei tule hyväksyä

Kannanotto

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tänään julkistanut ministeriönsä esityksen uudeksi liikenneverkkoyhtiöksi. Ennakkoon paljon puhuttanut ajoneuvojen satelliittipaikannusjärjestelmä on jäänyt esityksestä ainakin tällä erää pois, mutta sen käyttöönotolle jätetään kuitenkin pieni takaportti tulevaisuutta ajatellen.

Kokoomusnuoret vaatii kaikkia yksilönvapautta arvostavia puolueita huolehtimaan siitä, ettei järjestelmää oteta tulevaisuudessakaan käyttöön.

”Tienkäyttömaksut eivät saa perustua sellaiselle autoilijoiden seurantamenetelmälle, joka loukkaisi kansalaisten ja tienkäyttäjien yksityisyydensuojaa. Jokaiselle tienkäyttäjälle on taattava mahdollisuus valita seurantavapaa liikkuminen”, painottaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov.

Nuorten kokoomuslaisten johdolla on laadittu asiaa koskeva aloite Kokoomuksen puoluevaltuustolle lauantaina 21.1. Aloitteessa vaaditaan Kokoomusta pitämään tiukasti huolta siitä, ettei yksityisyydensuojaa vaarantavan mallin käyttöönottoa sallita missään olosuhteissa.

”Uudistuksille – mittavillekin – on Suomessa tilausta. Ne on kuitenkin tehtävä niin, että kansalaisten perustavanlaatuiset oikeudet eivät vaarannu. Laissa turvattu yksilönvapaus ja yksityisyydensuoja ovat keskeisiä kokoomuslaisia arvoja, joita Kokoomuksen on yksiselitteisesti puolustettava kaikkien yhteiskunnallisten uudistusten ja reformien yhteydessä”, toteaa aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Pessi Marttunen.

”Aloitteemme hyväksyessään Kokoomuksen puoluevaltuusto asettaa tiukat reunaehdot Kokoomuksen liikennereformista vastaaville toimijoille. Se edellyttää, että Kokoomus voi hyväksyä vain sellaisen ratkaisun, joka turvaa liikkumisessa yksilönvapauksien toteutuminen ja takaa jokaiselle tienkäyttäjälle mahdollisuuden valita seurantavapaa tienkäyttö ja liikkuminen”, Marttunen päättää.

Lisätietoja

Daniel Sazonov, 045-1296812, Kokoomusnuorten puheenjohtaja

Pessi Marttunen, 040-8485628, puoluevaltuutettu, aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja

Ota kantaa