Kaakkois-Suomen Kokoomusnuoret: Nuorennusleikkaus valtuustoihin

Kannanotto

Nuoret ovat kuntapolitiikassa usein unohdettu ryhmä. Nykyiset nuoret huolehtivat tulevaisuudessa kuntansa elinvoimaisuudesta, joten he ansaitsevat saada äänensä kuuluviin entistä kovemmin.

Me Kaakkois-Suomen Kokoomusnuorissa haluammekin kannustaa erityisesti nuoria asettumaan ehdolle tämän kevään kunnallisvaaleissa sekä äänestämään. Kunnallispolitiikka on Suomen kansalaista lähinnä oleva demokratian taso. Kunnan- ja kaupunginvaltuustoissa tehdyt päätökset vaikuttavat suoraan jokaisen kuntalaisen arkeen.

Ehdokkaaksi lähteminen voi tuntua pelottavalta ja kunnallispolitiikka tuntemattomalta. Miten siellä toimitaan ja mistä siellä keskustellaan? Puolueet saattavat vaikuttaa etäisiltä, eikä yksikään välttämättä tunnu omalta. Itselleen parhaiten sopiva puolue voisi olla se, jonka kanssa on vähiten eri mieltä. Puolueen sisällä ei aina olla yksimielisiä, mutta edustamansa puolueen linja on hyvä tiedostaa. Kokemattomuuttaan ei tarvitse hävetä, sillä kokeneemmat paikallistoimijat ovat rinnalla neuvoja antaakseen. Tietojen ja taitojen siirtyminen sukupolvelta toiselle on politiikassa kaikkien yhteinen tavoite.

”Nuoret tuovat politiikkaan uusia ajatuksia, jotka voivat kokeneemmista tuntua nuoruuden hullutuksilta, mutta jotka lopulta muuttuvat kiinteäksi osaksi yhteiskuntamme ilmapiiriä”, piirihallituksen varajäsen Veijo Tikka toteaa.

Muutos on hidasta, ja juuri siksi on syytä varmistaa nuorten osallistuminen kunnan päätöksentekoon. Poliittisesta toiminnasta on tehtävä houkuttelevampaa, jotta nuoret kokevat sen omakseen. On tärkeää saada ideoita täynnä oleva nuori tuntemaan itsensä hyväksytyksi sekä uskomaan itseensä.

Näemme, että nuorempi sukupolvi kaipaa aitoja vaihtoehtoja ja osallisuutta yhteiskunnassamme. Vaaleissa äänestäminen tuntuu merkityksettömältä, jos näkee, ettei kukaan ehdokas jaa samoja arvoja, mielipiteitä tai elämäntilannetta.

”Peräänkuulutamme kuntapäättäjiltä avointa mieltä nuoria kohtaan ja nuorten kutsumista mukaan päätöksentekoon. Tämä on välttämätöntä myönteisten kokemusten luomiseksi. Kuntien tulevaisuus on heissä, jotka nyt löytävät kipinän vaikuttaa”, painottaa piirihallituksen jäsen Ville Järvenpää.

Ota kantaa