Kokoomusnuoret: Hallituksen vapautettava apteekit sääntelyn pakkopaidasta

Kannanotto

Hallituspuolueet kokoontuivat tänään edustajiensa johdolla neuvottelemaan apteekkilainsäädännön mahdollisista muutoksista. Kokoomus on kesäkuun 2016 puoluekokouksessa hyväksynyt Kokoomusnuorten laatiman aloitteen, jossa vaaditaan apteekkien toimilupasääntelyn keventämistä ja tavallisimpien itsehoitolääkkeiden myynnin vapauttamista.

”Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että Kokoomus pitää kesäkuussa asetetuista tavoitteista tiukasti kiinni. Apteekkien lukumäärän keinotekoinen rajoittaminen on aikansa elänyt järjestelmä, josta hyötyy erittäin pieni ja rajattu porukka. Myös lääkkeiden hintasääntelystä on korkea aika luopua”, sanoo Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov.

”Tällä hetkellä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea päättää, kuinka monta apteekkia maassa toimii, missä ne sijaitsevat ja kuka niitä saa pitää. Joku voisi pitää hieman nurinkurisena sitä, että esimerkiksi sairaalan saa perustaa ilman viranomaisen näkemystä siitä, tarvitaanko uutta sairaalaa, mutta apteekkia ei”, Sazonov hämmästelee.

”Jopa oppositiopuolueista ainakin SDP ja Vihreät ovat rohkaisseet hallitusta apteekkisääntelyn purkamiseen. Ei ole mitään syytä ylläpitää nykyistä, tehotonta järjestelmää, kun kannatus järjestelmän perkaamiselle on näin laaja”, huomauttaa Sazonov.

Kokoomusnuoret näkee, että apteekkisääntelyn keventämisen rinnalla tulisi sallia myös tavanomaisimpien itsehoitolääkkeiden myynti. Suomi on viimeinen Pohjoismaa, jossa itsehoitotuotteiden myynti on tiukasti säänneltyä, ja samalla itsehoitotuotteiden hinnat Suomessa ovat Pohjoismaiden korkeimmat.

”Apteekkien välinen kilpailu johtaisi lääkkeiden hintatason laskemiseen ja palvelutason paranemiseen. Kokoomuksen tulee nyt pitää kiinni siitä, että järjestelmää sorvataan asiakaslähtöisempään suuntaan. Keskiaikaisen luparälssin aika on ohi”, naulaa Sazonov.

Lisätiedot:

Daniel Sazonov
045 129 6812

Ota kantaa