Kokoomusnuoret: Kunnat vapaiksi!

Kannanotto

Kokoomusnuorten mielestä samanlaiset säännöt ja käytännöt eivät toimi jokaisessa kunnassa. Kunnat tarvitsevat lisää vapautta tehdä päätöksiä itsenäisesti ilman, että valtio puuttuu jokaiseen standardeista poikkeavaan toimintamalliin.

”Viime vuosina on puhuttu paljon vapaakuntakokeilusta, jonka myötä kunnille annettaisiin huomattavasti nykyistä enemmän vapauksia. Nykyinen lainsäädäntö ei huomioi sitä, että kunnat ovat väestöpohjaltaan ja toimintakulttuuriltaan hyvin erilaisia ja siksi niitä on mieletöntä pukea samanlaiseen pakkopaitaan”, näkee Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov.

Vapaakuntamallin myötä valtiosta tulisi toimija, joka määrittäisi suuret linjat ja turvaisi ihmisten perusoikeudet. Valtio voisi valvoa, että kuntien tapa järjestää palvelunsa tuottaa tulosta, mutta sen ei pitäisi kovin tarkasti puuttua kuntien toimintaan erilaisilla yksityiskohtaisilla säädöksillä kuten henkilöstömitoituksilla.

”Kunnat voisivat varsin hyvin päättää itse myös joistakin elinkeinopoliittista kysymyksistä. Tämä voisi koskea esimerkiksi kauppa- ja apteekkitoimintaa, liikennepalveluita tai alkoholipolitiikkaa. Näin vaikkapa isoimmissa kaupungeissa voisi tulla mahdolliseksi bilettää aamukuuteen, ottaa Uber ja napata 24h-kaupasta jatkojuomat mukaan”, Sazonov visioi manner-eurooppalaisen menon rantautumista Suomeen.

”Vapaakunnat kilpailisivat nykyistä voimakkaammin keskenään. Jokainen voisi tämän jälkeen valita, millaista politiikkaa tekevässä kunnassa haluaisi asua”, päättää Sazonov.

Lisätietoja:

Daniel Sazonov
Kokoomusnuorten puheenjohtaja
Puh. 045 129 6812

Ota kantaa