Satojen miljoonien panostus ja merkittävä startup- keskus Vaasaan ja Uumajaan

Kannanotto

Haluamme edistää keskustelua Vaasan- ja Uumajan seutujen yhteisestä merkittävästä Startup-keskuksesta. Hankkeessa yhdistetään kaksi suurta keskipohjolan kaupunkia kehittäen samalla Merenkurkun yhteistyötä.
Suomalaisiin aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten kokonaissumma kasvoi vuonna 2016 42 prosenttia 383 miljoonaan euroon. Näistä kotimaisia pääoma- ja bisnesenkelisijoituksia 123 miljoonaa euroa ja ulkomaisia suoria sijoituksia tehtiin 216 miljoonaa sekä muita sijoituksia 34 miljoonaa euroa. Yhteensä sijoituksia tehtiin yli 400 kasvuyritykseen vuonna 2016.

Esitämme, että Vaasaan ja Uumajaan ryhdytään aktiivisesti suunnittelemaan Pohjoismaiden suurinta startup- keskusta, jossa yhdistyvät kahden merenkurkun kaupungin tutkimustyö, opiskelijat, työntekijät, yritykset ja pääomasijoittajat sekä instituutiot. Uusien innovaatioiden ja yritysten mukanaan tuomista positiivisista vaikutuksista tärkein kaupungeille ovat uudet työpaikat monipuolisesti eri sektoreilta. Hankkeeseen tarvitaan kaupungeilta merkittävä ja kauaskatsoinen panostus, joka poikii taatusti hedelmää tulevaisuudessa. Toteutuessaan keskus voisi tarjota myös mahdollisuuksia Vaasan ja Uumajan seudun suuryrityksille tuoda kehitystoimintaansa tilojen yhteyteen. Keskus olisi koti yrityksille vuodesta 1-3 vuotta, kriittisen kasvuvaiheen yli, siihen saakka kun tuote viedään markkinoille.

Vaasassa on jo tämän kaltaista toimintaa pienemmässä muodossa. Palosaaren kampusalueella toimii VAMKin ja Vaasan Yliopiston alaisuudessa opiskelijoille suunnattu West Coast Startup- organisaatio. Sen tavoitteena on auttaa koulujen opiskelijoita ja henkilökuntaa liiketoiminnan käynnistämisessä tarjoten sparrausta idean kirkastamisessa, kehittämisessä, testaamisessa ja toteuttamisessa. WCS järjestää erilaisia koulutuksia, workshoppeja, tapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia. (Lähde: WSC nettisivut)

Suomessa merkittävä startup- keskus löytyy mm. Helsingistä. Juuri avattu Startup Maria OY on kasvuyrittäjyyttä tukeva startup-keskittymä, joka toimii entisissä Marian sairaalan tiloissa. Keskuksessa ei ole toimialafokusta ja sen suurin omistaja / hankkeen rahoittaja on Helsingin kaupunki.

Projekti kulkisi työnimellä ”Startup Botnia”. Hallintayhtiönä keskuksella toimisi Vaasan kaupungin ja Uumajan kaupungin omistama yhtiö, jolle palkataan työntekijöitä Vaasaan ja Uumajaan. Lisäksi yhtiölle palkataan kiertäviä neuvottelijoita, jotka hakevat aktiivisesti kansainvälisiä uusia innovaatioita ja osaajia osaksi keskusta.

Vaasan vahvuuksia ovat alueen aito insinööritason osaaminen ja logistiset yhteydet joka suuntaan niin merellä, maassa kuin ilmassa. Lisäksi alueelta löytyy vahva ja laaja alihankkijoiden verkosto erityisesti teollisuuden saralla. Keskuksen sijainti Vaasassa olisi kansainvälisestikin tarkasteltuna täydellinen. Ihannetilanne on luoda innovatiivinen keskittymä, johon pyrittäisiin saamaan kansainväliseen kasvuun tähtääviä nuoria kasvuyrityksiä mukaan. Keskuksen päätoimipiste tulisi Vaasaan ja sivutoimipiste Uumajaan. Keskuksen toiminnalla haetaan aktiivisesti uusia kansainvälisille markkinoille pyrkiviä nuoria yrityksiä, joille saataisiin vipuvoimaa kahdesta valtiosta yhdistäen pohjoismainen yhteistyö.

Pohjanmaan Kokoomusnuoret
MUF Västerbotten