Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Uudenmaan Kokoomusnuoret: Suomeen on perustettava totuuskomissio

Kannanotto

Suomen ulkopolitiikka on pysähtyneisyyden tilassa ja maailma ympärillämme kiristyy entistä lähemmäksi kohti konfliktia. Allekirjoittaneet Kokoomusnuorten piirijärjestöt kokevat, että kiristyneen tilanteen käsittely vaatii rehellistä ja avointa analyysiä suomalaisten poliittisten toimijoiden kylmän sodan aikaisista yhteyksistä ulkomaisiin tiedustelupalveluihin.

“Historian avaaminen mahdollistaa nykyisen turvallisuuspoliittisen keskustelun asettamisen kontekstiinsa. On naiivia ajatella, että vieraiden valtioiden tiedustelupalvelut eivät käyttäisi kylmän sodan aikaisia yhteyksiään ja menetelmiään nykyään. Siksi meidän on saatava käsitys vieraiden valtojen vaikuttamisen laajuudesta kylmän sodan aikana Suomea kohtaan.” Vaatii Keski-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Topi-Veli Arpiainen.

Osaltaan totuuskomission tekemä selvitystyö parantaisi Suomen luotettavuutta kansainvälisessä toiminnassa. Esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvan jäsenen paikka olisi uskottava ulkopolitiikan tavoite. Totuuskomissiot ovat yksi tapa muiden joukossa lustraation aikaansaamiseksi, joka on jo saavutettu useissa Itä-Euroopan maissa. Keskeisintä on selvitystyö, joka tehtäisiin riippumattoman puheenjohtajan johdolla sekä ulkomaisten valvojien avustuksella. Oma roolinsa työssä olisi myös kansalaisilla joilla olisi mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä tarjota tietoa komissiolle.

“Tarkoitus ei ole syyllistää ketään. Yhteistyö vieraiden valtojen kanssa on ollut maan tapa ja yksittäisen vaikuttajan kannalta toiminta on voinut olla hyvinkin rationaalista ja tehty pyyteettömin motiivein. Meidän on vain saatava käsitys vaikuttamisen laajuudesta ja käytetyistä menetelmistä. Totuuden selvittäminen on isänmaan etu”, Uudenmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Emilia Knaapi pohdiskelee.

Keski-Suomen, Uudenmaan ja Pirkanmaan Kokoomusnuoret vaativat totuuskomission perustamista Suomeen. Totuuskomission tehtävänä on selvittää kaikki suomalaisten poliitikkojen ja virkailijoiden yhteydet ulkomaisiin tiedustelupalveluihin ja julkistaa aihepiiristä laaja ja julkinen arkistoaineisto.

Allekirjoittanut
Topi-Veli Arpiainen, Keski-Suomen Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja

Emilia Knaapi, Uudenmaan Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja
Jens Holm, Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja

Lisätietoja:

Arpiainen Topi-Veli

Arpiainen Topi-Veli

Keski-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja

tv.arpiainen@gmail.com

040 0131 901

Knaapi Emilia

Knaapi Emilia

emilia.knaapi@kokoomusnuoret.fi

+358 50 523 4441

Ota kantaa