Keski-Suomen, Pirkanmaan ja Uudenmaan Kokoomusnuoret

Suomeen on perustettava totuuskomissio

Kannanotto

Suomeen on perustettava totuuskomissio

Suomen ulkopolitiikka on pysähtyneisyyden tilassa ja maailma ympärillämme kiristyy
entistä lähemmäksi kohti konfliktia. Allekirjoittaneet Kokoomusnuorten piirijärjestöt
kokevat, että kiristyneen tilanteen käsittely vaatii rehellistä ja avointa analyysiä
suomalaisten poliittisten toimijoiden kylmän sodan aikaisista yhteyksistä ulkomaisiin
tiedustelupalveluihin.

“Historian avaaminen mahdollistaa nykyisen turvallisuuspoliittisen keskustelun
asettamisen kontekstiinsa. On naiivia ajatella, että vieraiden valtioiden tiedustelupalvelut
eivät käyttäisi kylmän sodan aikaisia yhteyksiään ja menetelmiään nykyään. Siksi meidän
on saatava käsitys vieraiden valtojen vaikuttamisen laajuudesta kylmän sodan aikana
Suomea kohtaan.” Vaatii Keski-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Topi-Veli
Arpiainen.

Osaltaan totuuskomission tekemä selvitystyö parantaisi Suomen luotettavuutta
kansainvälisessä toiminnassa. Esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvan jäsenen
paikka olisi uskottava ulkopolitiikan tavoite. Totuuskomissiot ovat yksi tapa muiden
joukossa lustraation aikaansaamiseksi, joka on jo saavutettu useissa Itä-Euroopan
maissa. Keskeisintä on selvitystyö, joka tehtäisiin riippumattoman puheenjohtajan johdolla
sekä ulkomaisten valvojien avustuksella. Oma roolinsa työssä olisi myös kansalaisilla
joilla olisi mahdollisuus esittää kysymyksiä sekä tarjota tietoa komissiolle.

“Tarkoitus ei ole syyllistää ketään. Yhteistyö vieraiden valtojen kanssa on ollut maan tapa
ja yksittäisen vaikuttajan kannalta toiminta on voinut olla hyvinkin rationaalista ja tehty
pyyteettömin motiivein. Meidän on vain saatava käsitys vaikuttamisen laajuudesta ja
käytetyistä menetelmistä. Totuuden selvittäminen on isänmaan etu”, Uudenmaan
Kokoomusnuorten puheenjohtaja Emilia Knaapi pohdiskelee.

Keski-Suomen, Uudenmaan ja Pirkanmaan Kokoomusnuoret vaativat totuuskomission
perustamista Suomeen. Totuuskomission tehtävänä on selvittää kaikki suomalaisten
poliitikkojen ja virkailijoiden yhteydet ulkomaisiin tiedustelupalveluihin ja julkistaa
aihepiiristä laaja ja julkinen arkistoaineisto.

Allekirjoittanut
Topi-Veli Arpiainen, Keski-Suomen Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja

Emilia Knaapi, Uudenmaan Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja
Jens Holm, Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry, puheenjohtaja

Lisätietoja:

Ota kantaa