Hämeen Kokoomusnuoret: Yksityiseltä sektorilta mallia kuntapalveluihin

Kannanotto

25.8.2017

Kunnat tuottavat ja järjestävät merkittävän määrän erilaisia niin lakisääteisiä kuin vapaaehtoisia palveluita kuntalaisilleen. Yksityinen sektori toimii paikoin samoilla markkinoilla julkisen sektorin kanssa, ja tällöin yksityisen sektorin kilpailuvaltteina on erityisesti nopeus, joustavuus sekä asiakaslähtöisyys. Hämeen Kokoomusnuoret vaatiikin, että kuntien on otettava nykyistä enemmän mallia palveluiden kehittämiseen yksityiseltä sektorilta.

Kunnat ovat jääneet itse tuottamissaan palveluissaan paikoin yksityistä sektoria jälkeen, ja tämä näkyy kankeana sekä kehittymiskyvyttömänä toimintana. Jos kunta haluaa tuottaa omat palvelunsa itse, on sen tällöin ymmärrettävä palvelutuotannon kilpailun pääperiaatteet. Kuntalaisia ei pitäisi nähdä pelkästään palveluiden kuluttajina, vaan ennemminkin tietoisina ja valinnanvapautta omaavina asiakkaina.

Keinoja onkin olemassa erittäin paljon toiminnan kehittämiseksi. Esimerkiksi perinteinen nurkassa oleva palautelaatikko paperisine lomakkeineen on vanhanaikainen keino kuulla asiakkaidensa mielipiteitä, kun samaan aikaan muualla on käytössä hienoja uudistuksia ja innovaatioita esimerkiksi palvelukäytön jälkeen automaattisesti tulevista tekstareista asiakaspalautteen kysymiseksi. Kunnat voisivat hyödyntää asiakkaidensa palautetta nykyistä paremmin. Sen takia ei riitäkään, että palautetta vain kerätään, vaan sen käsittelylle on luotava jatkuva toimintamalli toiminnan kehittäiseksi.

Hämeen Kokoomusnuoret huomattaa, että kuntien on herättävä siihen, että verovaroin tuotettuja palveluita on jatkuvasti kehitettävä. Yksityiseltä sektorilta on saatavissa hyvin mallia siitä, kuinka asiakas pystytään ottamaan entistä paremmin osaksi palveluketjua. Kehittämis- ja uudistustyö muun muassa asiakaslähtöisyyden edistämiseksi parantaa kuntien tuottamien palveluiden toimivuutta, taloudellisuutta ja tehokkuutta pitkällä aikavälillä. Jos yksityinen sektori pystyy siihen, miksi ei kunta?

Ota kantaa