Pirkanmaan Kokoomusnuoret: Kateudesta irti – solidaarisuusverosta luovuttava

Kannanotto

Lähipäivinä on uutisoitu hallituksen mahdollisista aikeista keventää korkeatuloisten verotusta nostamalla solidaarisuusveron alarajaa takaisin 73 100 eurosta 90 000 euroon hallitusohjelman mukaisesti. Pirkanmaan Kokoomusnuoret pitävät verotuksen keventämistä aina hyvänä suuntana ja toimena. Solidaarisuusveron suhteen vaadimme kuitenkin koko veron poistoa.

“Pirkanmaan Kokoomusnuoret pitävät tärkeänä, että Suomessa säilyy mahdollisuus menestyä. Hyvätuloisiin kohdistunut verotus on jo valmiiksi hyvin korkealla tasolla tuloverotuksen korkean progression myötä”, linjaa Pirkanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Jens Holm.

Holmin mukaan hallituksen olisi otettava budjettiriiheen mennessä selvitykseen, mitä menoja voisi karsia, jotta kyseinen verohelpotus onnistuisi.

“Solidaarisuusveroa on perusteltu siten, että sillä pidetään hyvätuloiset mukana taloustalkoissa. Tämä väite on tyhjää sanojen helinää. Tuloverojen korkean progression ja solidaarisuusveron myötä Suomen korkeatuloisin kymmenes maksoi verohallinnon mukaan päälle kaksi viidesosaa tuloveroista vuonna 2015. Tämän pitäisi olla enemmän kuin tarpeeksi”, Holm jatkaa.

“Solidaarisuusveron keventämisen myötä syntyisi eväät yksityisen sektorin kulutuksen ja investointien lisääntymiselle. Tämä olisi Pirkanmaan Kokoomusnuorten mielestä erittäin tervetullutta”, Holm lisää.

Kokoomuksen tulisi valtiovarainministeripuolueena löytää sopivia julkisen sektorin leikkauskohteita mahdollistaakseen nykyistä paremmin verohelpotuksia. Pirkanmaan Kokoomusnuorille ensisijaista olisi luopua kateusveroksi nimetystä solidaarisuusverosta.

Ota kantaa