Kokoomusnuoret: Sosiaaliturva remonttiin ja vastikkeellinen perustulomalli käyttöön

Kannanotto

”Vuosikymmeniä kestävien työsuhteiden sijaan tulevaisuudessa työelämää määrittävät esimerkiksi erilaiset pätkätyöt ja joustavat siirtymät yrittäjyyden ja palkkatyön välillä. Tämä luo muutospainetta myös suomalaiseen sosiaaliturvajärjestelmään, joka on nykyisellään kankea, sekava ja sisältää lukuisia kannustinloukkuja”, toteaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov.

”Sosiaaliturvajärjestelmä on laitettava seuraavalla vaalikaudella täydelliseen remonttiin. Kokoomusnuoret esittää toimeentulon turvaksi vastikkeellista perustuloa. Vastikkeellisen perustulon lähtökohtana on, että työnteko on yksilön näkökulmasta aina kannattavaa”, Sazonov sanoo.

Kokoomusnuorten esittämän vastikkeellisen perustulon kolme kantavaa elementtiä ovat negatiivisen tuloveron varaan rakentuva perustulo, elinkustannuslisä ja tuen vastikkeellisuus. Järjestön esittämässä mallissa toimeentulominimin kohdalle asetettaisiin niin kutsuttu nollapiste. Mikäli henkilön tulotaso jää alle kyseisen summan, täydennetään hänen toimeentuloaan yhteiskunnan tuella. Elinkustannusten, erityisesti asumisen hinnan, eroon puututtaisiin mallissa elinkustannuslisällä, jolloin kaupunkiseuduilla tulo olis suurempi.

Malli ei ole vastikkeeton kansalaispalkka, vaan se edellyttää saajaltaan aktiivisuutta. Vastikkeellisuutta edellytetään työikäiseltä ja työkykyiseltä väestöltä. Vastikkeena toimii matalilla tulonsiirron tasoilla työmarkkinoiden käytettävissä oleminen ja aktiivinen työn hakeminen. Täysimääräisen tulonsiirron ollessa kyseessä vastikkeena toimii osallistuminen työllistymistä edistäviin toimiin, jotka voidaan toteuttaa yhteiskunnan työvoimapalveluina tai esimerkiksi aktiivisen kolmannen sektorin osallistumisen kautta.

”Sosiaaliturvan tulee olla niin selkeä kokonaisuus, että jokainen kansalainen ymmärtää sen toimintalogiikan. Sen tulee joustaa ihmisten nopeastikin muuttuvan elämäntilanteen mukaan ja mukautua uuteen maailmaan, jossa toimeentulo voi koostua työstä, yrittämisestä, tulonsiirroista tai kaikista kolmesta samaan aikaan. Mallin tulee olla myös rakennettu niin, että missään yhtälössä marginaaliveroaste ei nouse yli 100 prosenttiin, jotta työnteko ja uralla eteneminen olisi aina kannattavaa”, visioi Sazonov.

Lisätietoja:

Daniel Sazonov
Kokoomusnuorten puheenjohtaja
045 129 6812

Kokoomusnuoret kokoontuu viikonloppuna perinteisille syyspäivilleen, jotka kokoaa Helsinkiin noin 100 kokoomusnuorta ympäri Suomen. Järjestö julkaisee tapahtuman yhteydessä pamfletin, jonka keskeisimpiin avauksiin kuuluu vastikkeellisen perustulomallin esitteleminen.

Ota kantaa