Pirkanmaan Kokoomusnuoret: Aktiivimalli kumottava välittömästi

Kannanotto

JULKAISUVAPAA HETI

Pirkanmaan Kokoomusnuoret kokevat nykyisenlaiset yritykset parantaa suomalaisten työmarkkinoiden toimintaa riittämättöminä. Vaikka hallituksen tavoite korkeammalle työllisyysasteelle on erittäin kannatettava, keinot aktiivimallin muodossa eivät ole ongelmaan vaadittava saati riittävä ratkaisu.

”Aktiivimalli tähtää oikeaan tulokseen – työttömyyden vähentämiseen – mutta sen keinot eivät kanna tarpeeksi pitkälle. Sipilän hallituksella ei selvästikään ole riittävästi kunnianhimoa suomalaisten työttömien tilanteen parantamiseksi”, toteaa Pirkanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Juhani Rantanen.

Aktiivimallin mukaan työttömän on täytettävä aktiivisuusvelvoite, välttääkseen leikkauksia työttömyysetuuksiinsa. Tämä ei yksin vastaa suomalaisten työmarkkinoiden ongelmiin.

”Suomessa tekemätöntä ja teettämätöntä työtä löytyy lähes jokaisesta yhteiskunnan kolkasta. Näiden työpaikkojen esiin nostamisen pitäisi olla ensisijainen tavoite. Yksinkertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, että työn teettämisen kustannukset pitää saada minimoitua – ei ole mitään mieltä, että kirurgi maalaa itse talonsa seinät, koska hänen ei ole taloudellisesti järkevää palkata ammattilaista tekemään tätä työtä. Keskeisiä tapoja ongelman ratkaisemiseksi olisivat paikallisen sopimisen lisääminen sekä työntekijän palkkaukseen liittyvien riskien pienentäminen muun muassa irtisanomissuojaa heikentämällä”, sanoo Rantanen.

Pirkanmaan Kokoomusnuorten mielestä Suomessa pitäisi uudistaa koko sosiaaliturva– ja työmarkkinajärjestelmä perinpohjaisesti. Tähän on esitetty useita malleja kuten perustili sekä negatiivinen tulovero. Työttömyyden tulisi olla mahdollisimman lyhyt siirtymä työstä toiseen. Mainitut mallit pyrkivät olemaan mahdollisimman kannustavia uudelleentyöllistymiselle tarjoamalla yksinkertaisempaa sosiaaliturvaa vähemmin kannustinloukuin.

“Myös työaikalakia tulisi löyhentää ja työehtosopimusten yleissitovuudesta luopua ensitilassa, jotta työntekijä ja työnantaja voisivat paremmin sovittaa yhteen intressejään työelämässä. Työmarkkinajärjestöjen intressissä ei luonnollisestikaan ole luovuttaa omaa valtaansa työntekijöille ja työmarkkinoille vaan kahmia sitä lisää”, sanoo Rantanen.

”Nykyinen tilanne sattuu kaikista kipeimmin juuri työttömiin, joiden tilanne on tällä hetkellä kaikkea muuta kuin hyvä. Työllistymisen edellytykset nykyisillä työmarkkinoilla ovat suhteellisen matalat huomioiden se tosiasia, että elämme ohuen nousukauden aikaa. Seuraava lama tulee aiheuttamaan suunnatonta inhimillistä kärsimystä, jos laajempaa työmarkkina– ja sosiaaliturvareformia ei sitä ennen saada aikaiseksi”, päättää Rantanen.

 

Pirkanmaan Kokoomusnuoret ry

Juhani Rantanen, puheenjohtaja

0400 269739

juhanirantanen@icloud.com

Lisätietoja:

Juhani Rantanen

Juhani Rantanen

Pirkanmaan Kokoomusnuorten hallituksen varajäsen

juhanirantanen@icloud.com