Uudenmaan kokoomusnuoret seisoo Elina Lepomäen takana

Kannanotto

Uudenmaan kokoomusnuoret kannattaa Elina Lepomäen näkemyksiä nykymuotoisen soteuudistuksen, maakuntauudistuksen ja valinnanvapauden kaatamisesta. Soteuudistuksen saaminen valmiiksi on Suomen tulevaisuuden kannalta ehdottoman tärkeää, mutta nyt esitetyt ovat tehottomia ratkaisuja jotka säästöjen sijaan tulevat johtamaan julkisten menojen kasvuun ja tarpeettoman raskaan uuden byrokratiaportaan syntyyn maakuntatasolle.

Uudenmaan kokoomusnuorten puheenjohtaja Juho Kärkkäinen muistuttaa Lepomäen tavoin, että hallituksen tällä hetkellä ajamat uudistukset todennäköisesti johtavat jo valmiiksi yliverotettujen suomalaisten veroasteen nousuun entisestään. Nyt esitetyssä maakuntamallissa maakuntapäättäjillä on kannustimet säästöjen sijaan pikemminkin kasvattaa maakuntatason julkisia menoja, koska tulot tulevat suoraan valtion budjetista. Maakuntamallin suurimmat hyötyjät olisivat pienten maakuntien pääasiassa keskustalaiset poliitikot. Maakuntamallin myötä he pääsisivät tuhlaamaan Uudeltamaalta peräisin olevia, valtion budjetin kautta kanavoitavia alueellisia tulonsiirtoja ilman mitään vastuuta veronmaksajille ja äänestäjille. Lepomäen tavoin Uudenmaan kokoomusnuoret uskoo, että soteuudistuksen aikaansaaminen ei edellytä massiivista hallinnollista remonttia.

Uudenmaan kokoomusnuorten mielestä soteuudistuksen tavoitteena tulee olla säästöt joko saavuttamalla parempaa laatua samaan hintaan tai samaa laatua pienemmillä kustannuksilla. Hallituksen suunnittelemalla mallilla tällaista tavoitetta ei ole realistista odottaa. “Päämäärätön julkisten varojen siirtäminen yksityiselle sektorille ei edistä vapaan markkinatalouden toimimista”, Kärkkäinen toteaa. Kärkkäinen haluaa myös korostaa, että suunnitellun valinnanvapausmallin kehitys voi ennemmin tai myöhemmin pysähtyä EU-oikeuteen, jolloin vain maakuntauudistus jatkaisi etenemistään.

Uudenmaan kokoomusnuoret kannustaa kokoomuksen eduskuntaryhmää kääntymään todellisen markkinatalouden kannattajien piiriin ja kieltäytymään kannattamasta maakuntauudistuksen kaltaista turhaa ja täysin perustelematonta byrokratiaa, joka vain haittaa Suomen kehittymistä yhteiskuntana. Kuten Lepomäkikin, myös Kärkkäinen kehottaa ihmisiä pohtimaan, mitä uudistus todella merkitsee.

“Kokoomus ei voi tukea sote-ratkaisua, joka on ongelmallinen EU-oikeuden näkökulmasta, joka uhkaa nostaa verorasitusta, keskittää terveysmarkkinoita kilpailun ja siten asiakkaan kustannuksella, asettaa korkean kynnyksen yritysten markkinoillepääsylle ja luo uuden hallintorakenteen, josta on haittaa kustannusten hillinnässä ja tehokkaiden hoitopolkujen järjestämisessä.” – Elina Lepomäki

http://elepomaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/251516-sote-esitys-ei-tayta-sille-asetettuja-tavoitteita

Lisätietoja:

Kärkkäinen Juho

Kärkkäinen Juho

juho.karkkainen@kokoomusnuoret.fi

+358 50 300 1408

Ota kantaa