Perustuslakivaliokunnalle etsittävä vaihtoehtoja

Kannanotto

Perustuslakivaliokunta on puhuttanut suomalaisessa yhteiskunnassa paljon kuluneen hallituskauden aikana. Valiokunnan uskottavuutta on jouduttu kyseenalaistamaan, kun on käynyt ilmi, että valiokunnan jäsenten päätöksiä ja julkilausumia on ohjannut ennemmin poliittiset näkemykset, kuin perustuslakiin perustuvat faktat. Pohjanmaan Kokoomusnuoret ovat tehneet kokoomuksen puoluekokoukseen aloitteen, joka velvoittaisi kokoomuksen puolueena hakemaan vaihtoehtoa nykyiselle järjestelmälle.

Pohjanmaan Kokoomusnuoret pitää asiaa tärkeänä, koska perustuslain tulkinnan pitäisi olla poliittisesti riippumattomien perustuslain asiantuntijoiden tehtävä, ei poliitikkojen, jotka luottavat asiantuntijoiden arvioihin ja tekevät niistä tulkintoja oman poliittisen näkemyksensä perusteella. Kärjistettynä voidaan ajatella, mitä voisi tapahtua, jos samalla poliittisella voimalla olisi enemmistö ja täten valta sekä säätää lakeja, että tulkita niiden yhteen sopimista perustuslain kanssa.

Pohjanmaan Kokoomusnuorten mielestä perustuslakia valvovan elimen tulisi olla poliittisesti riippumaton ja koostua ryhmästä asiantuntijoita. Tällainen vaihtoehto voisi olla esimerkiksi perustuslakituomioistuin. Perustuslakituomioistuin on globaalisti tunnettu ja laajasti käytetty järjestelmä, jossa riippumattomista perustuslain asiantuntijoista koostuva joukko arvioi sitä, täyttääkö lakiesitys perustuslain edellytykset ja täten valvoo myös eduskunnan lainsäädäntötyötä.  Tällainen tai muu vastaava järjestelmä sopisi hyvin myös Suomeen ja takaisi paremman luottamuksen perustuslain valvontaan, kun mikä nyt on.

Lisätiedot

Hirsimäki Riku

Hirsimäki Riku

rikuhir@gmail.com

040 752 9105