Sijaissynnyttäminen sallittava Suomessa

Kannanotto

Sijaissynnytys on yksi hedelmöityshoidon muoto, jossa nainen tulee raskaaksi ja synnyttää lapsen toiselle henkilölle tai parille. Hoitomuodon valitsemiseen johtaa usein toimivan kohdun puute. Vuonna 2007 voimaan astunut laki hedelmöityshoidoista muutti lain tulkintaa siten, ettei sijaissynnyttäminen ole enää tämän jälkeen ollut mahdollista Suomessa. Tämä on ohjannut useita suomalaisia etsimään ulkomailta sijaissynnyttäjiä – usein korkeaa maksua vastaan.

Suomen syntyvyys on jatkuvassa laskussa ja väestö ikääntyy huolestuttavalla tahdilla. Useat kansalaiset näkevät lastenteon ja -kasvatuksen hankalana ja taloudellisesti kalliina, mikä laskee syntyvyyttä. Samaan aikaan Suomessa on myös lastentekoon motivoituneita henkilöitä, jotka tahtoisivat lisääntyä, mutta eivät biologisista tai muista syistä tähän kykene.

Sijaissynnyttämistä vastaan on argumentoitu muun muassa vetoamalla toimenpiteen terveysriskeihin. Huolet sijaissynnyttäjien asemasta ovat aiheellisia ja siksi prosessin tulisikin toimia mahdollisimman eettisesti ja oikeudenmukaisesti ottaen kaikki prosessin osapuolet huomioon. Vastustavissa argumenteissa vedotaan usein myös mahdollisiin ongelmiin sijaissynnyttäjän kiintymisessä lapseen sekä pelkoihin sijaissynnytyksen kaupallistumisesta. Juuri tästä syystä on tärkeää, että sijaissynnyttäminen sallitaan Suomessa, koska täällä sitä voidaan valvoa ja mahdollistaa sen onnistuminen.

“Suomessa on edellytykset sijaissynnytyksen valvottuun ja luvanvaraiseen toteuttamiseen sekä osallistujien fyysisen ja henkisen kyvykkyyden varmistamiseen.” Keski-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Topi-Veli Arpiainen toteaa. “Nykytilanne, jossa hoitoja on haettava ulkomailta ilman takeita laadusta, on kummallinen, sillä meillä on kaikki edellytykset toteuttaa niitä täällä ja samalla taata niiden laatu.” Arpiainen jatkaa.

On hyvin ristiriitaista, että Suomen laki rajaa niiden ihmisten lisääntymismahdollisuuksia, jotka tätä tahtoisivat. Suomi on edelläkävijä monilla osa-alueilla ja kansalaisten oikeuksien suhteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei Suomella olisi parannettavaa eri osa-alueilla. Sijaissynnytys on yksi näistä. Tämän vuoksi vaadimme sijaissynnytystä sallittavaksi Suomessa.

Keski-Suomen Kokoomusnuoret lähettivät aloitteita eteenpäin Kokoomuksen puoluekokousta varten, joka järjestetään kesäkuun 8.-10. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Henkilövalintoja tehdään puolueen varapuheenjohtajien titteleistä sekä puoluevaltuuston puheenjohtajan paikasta.

Lisätiedot

Arpiainen Topi-Veli

Arpiainen Topi-Veli

Keski-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja

tv.arpiainen@gmail.com

040 0131 901