Kielto ei ratkaise avohakkuisiin liittyviä ongelmia

Kannanotto

Lukuisat ympäristöjärjestöt aloittivat toukokuussa kampanjan avohakkuiden kieltämiseksi lailla. Tavoitteena on muuttaa Metsähallitusta koskevaa lainsäädäntöä siten, että avohakkuiden teettäminen valtion metsissä olisi pääsääntöisesti kiellettyä. Keskeisinä syinä aloitteelle esitetään luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja ilmaston kohdistuvien haittojen vähentäminen.

Tutkijakunta on haastanut järjestöjen väitteet sekä esitetyn ratkaisun toimivuuden. Eräs väitteistä on, että avohakkuut vähentävät metsien kykyä sitoa hiilidioksidia. On kuitenkin huomattava, että uuden puuston kasvu itse asiassa sitoo enemmän hiilidioksidia. Tässä mielessä väite avohakkuiden haitallisesta vaikutuksesta metsien kykyyn sitoa hiilidioksidia muuttuu ongelmalliseksi. Vaihtoehtoisena metsänhoidon mallina on tarjottu jatkuvaa kasvatusta, jonka kyky sitoa hiiltä sekä tarjota raaka-ainetta metsäteollisuudelle on ongelmallinen. Lisäksi Suomen metsistö ei ole kaikin puolin sovelias jatkuvaa kasvatusta varten.

Yhtä lailla on huomioitava lakien toteuttamiseen liittyvät käytännön seikat. Vaikka järjestöjen aloitteessa avohakkuulle ei esitetä täyskieltoa, jää mahdollisuus avohakkuun toteuttamiseen poikkeustilanteissa hyvin kyseenalaiseksi. Pääsääntöisesti kielletty voidaan käytännössä tulkita täyskieltona. Vastaamattomaksi kysymykseksi jää myös se, että millaiset tilanteet ovat järjestöjen mielestä hyväksyttäviä.

”Metsä ei ole pelkästään keino sitoa hiilidioksidia, vaan myös elinkeino lukemattomalla joukolle suomalaisia, joiden elinkeinoa avohakkuun lakiin kirjattu kielto uhkaisi.” Keski-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Topi-Veli Arpiainen linjaa. Metsäteollisuus on kehittynyt kuluneen vuosikymmenen aikana ja uusia investointeja tehdään jatkuvasti. Tästä hyvä esimerkki on Äänekoskelle rakennettu Metsä Groupin biotuotetehdas.

Avohakkuun täyskielto on ratkaisu todellisia ongelmia varten, mutta nykyisessä muodossaan se jättää huomioimatta siihen liittyvät oheisvaikutukset. Avohakkuiden kielto tekisi raaka-aineiden hankkimisen Suomesta vaikeaksi ja tavaravirta siirtyisi Suomen metsistä ulkomaille. Käytännössä avohakkuiden tuottamat ongelmat vain siirrettäisiin Suomesta pois. Ratkaisuna tämä siirtäisi haitat luonnon monimuotoisuudelle ja ilmastolle Suomen rajojen ulkopuolelle.

Näistä syistä Keski-Suomen Kokoomusnuoret katsovat avohakkuun kiellon olevan ratkaisuna kestämätön. Kieltojen sijaan olennaisempaa on hakea ratkaisuja järjestöjen esittämiin ongelmiin, kuten esimerkiksi lisäämällä suojelualueiden ja luonnontilaisten metsien määrää, esimerkiksi hankalakulkuisissa maastoissa.

Lisätietoja:

Arpiainen Topi-Veli

Arpiainen Topi-Veli

Keski-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja

tv.arpiainen@gmail.com

040 0131 901