Kokoomusnuoret

Ryhtiä yritystukipolitiikkaan, hallitus!

Kannanotto

Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja Enni Ikonen peräänkuuluttaa hallitukselta selkeää ja johdonmukaista linjaa yritystukipolitiikkaan.

– Yritystukien uudistaminen on hallitukselle koetinkivi, joka ei ole hallituskauden aikana liikahtanut mihinkään suuntaan. On uskomatonta, että nyt hallitus on keskustan johdolla lisäämässä yritystukien määrää, kun vielä keväällä tavoitteena oli tukien karsiminen, Ikonen toteaa.

Sipilän hallitus aikoo syyskuun aikana esittää lähes kuuden miljoonan tukilisää laivanvarustamoiden miehistötukeen tulevalle vuodelle. Tuki kohdentuu pääasiassa suurille varustamoille, sillä vuonna 2016 merenkulkualan eläkejärjestelmässa ja miehistötuessa tapahtuneet muutokset koskettavat erityisesti niitä.

– Yritystuet eivät kuulu vapaaseen markkinatalouteen. Ratkaisua yritysten tukemiseen tulisi hakea veronkevennyksistä, sillä ne kohtelisivat yrityksiä tasapuolisemmin sekä kannustaisivat yrityksiä investointeihin ja työvoiman palkkaamiseen. Jotta tuntuvia huojennuksia esimerkiksi yhteisöveroon voidaan tehdä, yritystuet on lopetettava. Katseet on suunnattava kohti kauaskantoisempia ratkaisuja. Näissä tilanteissa on tärkeää huomioida myös ympäristönäkökulma, koska osa yritystuista ohjautuu ympäristölle haitalliseen yritystoimintaan, Ikonen muistuttaa.

Yritystukiin kuluu vuodessa jopa 9 miljardia euroa. Yritystukien piiriin kuuluvat verotuet vähentävät valtion verotuloja huomattavasti. Ikosen katsoo, että haluttomuus yritystukien karsimiseen kumpuaa aluepolitiikasta.

– Yritystuet vaikuttavat positiivisesti muun muassa työllisyyteen paikkakunnilla, joissa sijaitsee niitä nauttiva yritys. Kuka päättäjä haluaisi olla tekemässä ratkaisuja, jotka vaikuttavat negatiivisesti oman vaalipiirin alueella? Yritystukien lakkauttamisessa on kysymys koko yhteiskunnan edusta, eikä vain alueellisista intresseistä, Ikonen summaa.