Satakunnan Kokoomusnuoret

Poriin on perustettava suurlukio

Kannanotto

Satakunnan Kokoomusnuorten piirihallitus vaatii, että Porin Suomalaisen yhteislyseon lukio ja Porin Lyseon lukio yhdistetään ja niistä perustetaan Porin suurlukio. Keskustelu suurlukiosta käynnistyi maaliskuussa, kun Porin sivistystoimialajohtajalle annettiin tehtäväksi selvittää kouluverkkouudistuksen toteuttamista Pohjois-Porin koulujen tilanteen myötä. Selvityksen edessä on noussut ajatus siitä, että myös lukioverkkoa voitaisiin uudistaa yhdistämällä lukiot yhdeksi yksiköksi. Satakunnan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Nea Tarvainen perustelee lukioiden yhdistämistä järkevämmällä kurssitarjotinsuunnittelulla ja paremmin saatavilla olevalla opiskelijahuollolla.

”Porin on laitettava seuraava vaihde silmään lukiokoulutuksen kehittämisessä. Suurlukio tarjoaa mahdollisuuden parantaa monipuolisesti lukiokoulutusta ja opiskelijahuoltoa. Ei ole mitään järkeä pitää toimintaa kahteen yksikköön hajautettuna vain, jotta voidaan sanoa, että meillä on kaksi lukiota”, sanoo Satakunnan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Nea Tarvainen.

Satakunnan Kokoomusnuoret ovat huolissaan tämänhetkisten lukioiden ohuesta kurssitarjonnasta ja vetovoiman heikkenemisestä.

”Yhteinen hallinto parantaisi informaation kulkua merkittävästi nykytilanteeseen verrattuna ja mahdollistaisi myös hallinnonalojen eriyttämisen. Rehtoreiden ja koulusihteerien tehtäviä voitaisiin spesifioida aiempaa enemmän, mikä lisäisi opiskelijan mahdollisuuksia saada tehokkaammin tarvitsemansa avun suoraan lukion kansliasta. Yksi yhteinen kurssitarjotin taas toteuttaisi paremmin opiskelijoiden valintoja Porissa. Jo nyt monet opiskelijat suorittavat kursseja molemmissa lukiossa. Siirtyminen kahden lukion välillä aiheuttaa myöhästymisiä tunneilta, mikä taas aiheuttaa häiriötä luokassa. Nykyinen kurssitarjonnan heikko tilanne näkyy esimerkiksi filosofian kertauskurssien täydellisenä puutteena. Lukuvuonna 2018-2019 Porissa ei järjestetä yhtään filosofian ylioppilaskokeeseen valmistavaa kertauskurssia. Ei kummassakaan päivälukioista tai aikuislukiossa”, sanoo Tarvainen.

”Suurlukio yhdistäisi opiskelijayhteisöt yhdeksi kokonaisuudeksi. Opiskelijahuolto olisi aina kaikkien opiskelijoiden tavoitettavissa akuuteissa tilanteissa, kun koulupsykologi ja kuraattori toimisivat fyysisesti samassa yksikössä kuin opiskelijatkin. Tällä hetkellä opiskelijahuollon osat vuorottelevat päiväkohtaisesti Porin lukioiden välillä ja suurlukioon siirtyminen poistaisi kahden yksikön kuilun”, jatkaa Tarvainen.

Lisätiedot:
Nea Tarvainen
Satakunnan Kokoomusnuorten puheenjohtaja
puh. 0504023311

Satakunnan Kokoomusnuoret

Tarvainen Nea

Tarvainen Nea

Satakunnan Kokoomusnuorten puheenjohtaja

neatarvainen@outlook.com

050 4023311

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin