Kelan tulkinta pääomatuloista yhtenäistettävä Verohallinnon kanssa

Kannanotto

Kokoomuksen Nuorten Liiton liittokokous järjestettiin viikonloppuna Kittilässä. Me Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret jätimme liittokokoukselle aloitteen koskien Kelan ja Verohallinnon tulkintojen yhtenäistämistä opiskelijoiden pääomatulojen laskemisessa. Liittokokous hyväksyi aloitteemme yksimielisesti.

Kansaneläkelaitos (Kela) ei vähennä luovutustappioita luovutusvoitoista laskiessaan opiskelijan pääomatuloja. ”Kansaneläkelaitoksen tulisi toimia tulovalvonnassa yhtenäisesti Verohallinnon kanssa ja vähentää luovutustappiot luovutusvoitoista”, sanoo Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten jäsen Ville Mikkola. ”Osake- tai muuta kauppaa käyvä opiskelija saattaa ajautua tilanteeseen, jossa vuoden pääomatulot ovat nolla tai jopa miinuksella. Siitä huolimatta Kela perii opintotuesta osan tai pahimmassa tapauksessa koko opintotuen takaisin”, huomauttaa Mikkola.
Nykyinen Kelan käytäntö johtaa siihen, ettei opiskelija voi harjoittaa aktiivista kaupankäyntiä. Pelkkä aktiivinen kaupankäynti ei ole yhtä kuin tulo. Pitkäaikaiset sijoitukset on pyrittävä pitämään koko opiskelujen ajan, minkä johdosta tappiollisia sijoituksia on erittäin vaikeaa lähteä realisoimaan. Jopa silloinkin, kun se olisi järkevin ratkaisu yksilön kannalta.

Edellä mainittu tilanne voi esimerkiksi olla seuraava: luovutusvoitot vuodelta X ovat 24.500 euroa ja luovutustappiot vuodelta X ovat -26.500 euroa. Tässä tilanteessa verottaja katsoo verotettavien pääomatulojen olleen -2.000 euroa, kun taas Kelan tulovalvonta huomioi vain luovutusvoitot 24.500 euroa, siis ilman luovutustappioita. Näin ollen Kela perii opintotukea takaisin, vaikka oikeasti mitään tuloa ei ole syntynyt. ”On ristiriitaista, että myyntivoitot tulkitaan satunnaisina tuloina asumistuen kohdalla, eivätkä ne vaikuta kyseisen tuen saantiin. ”Kansaneläkelaitoksella ei kuuluisi olla eriäviä käytäntöjä eri tukien välillä, eikä suhteessa verottajaan”, sanoo Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Sini Häkkinen.
Liittokokous jakoi huolen luovutustappioiden huomioimatta jättämisen kohtuuttomista seurauksista aktiivista kaupankäyntiä harjoittaville opiskelijoille. Liittohallitus totesi aloitteeseen antamassaan vastauksessa olevan väärin, että jopa tappiollinen sijoitustoiminta aiheuttaa opintotukien takaisinperinnän. Vastauksen mukaan keinotekoinen negatiivinen kannuste tappiollisten sijoitusten realisointiin johtaa pääoman epäoptimaaliseen allokointiin, mikä on haitaksi markkinoille ja koko kansantaloudelle.

Liittokokous yhtyi Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten näkemykseen siitä, että Kelan pääomatuloja koskeva tulkinta tulee yhtenäistää Verohallinnon tulkinnan kanssa. ”Olemme iloisia, että Kokoomuksen Nuorten Liitto lähtee edistämään tämän epäkohdan korjaamista ja edesauttaa tämän aloitteen toteutumista”, sanoo Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Sini Häkkinen.

Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret ry
Sini Häkkinen, puheenjohtaja
040 8417690
Ville Mikkola, jäsen
040 7729720

Lisätietoja:

Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja

sini.hakkinen@gmail.com

040 8417690

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin