Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret: Talouskasvatusta lisättävä peruskouluissa

Kannanotto

Talouden kysymykset liittyvät tavalla tai toisella kaikkeen yhteiskunnalliseen toimintaan. Puutteet talouden perusasioiden osaamisessa voivat ilmetä monin eri tavoin. Yhä useammalla nuorella on ongelmia oman talouden hallinnassa, mikä on johtanut pikavippikierteisiin ja sen seurauksena velkaantumisiin. Tästä kärsivät sekä yksilö että yhteiskunta.

Lisäämällä talouskasvatusta peruskouluissa vahvistettaisiin kunkin yksilön valmiuksia ymmärtää, miten talouden mekanismit toimivat. Talouden perusasioiden hallitseminen antaa nuorille paremmat edellytykset pärjätä myöhemmässä työelämässä. Tällä on vaikutusta koko Suomen kilpailukyvylle tulevaisuudessa.

Talousasiat sisältyvät perusopetuksen opetussuunnitelmassa historian ja yhteiskuntaopin oppiaineeseen. Talousasioille jää kokonaisopetuksessa kuitenkin varsin vähäinen aika. ”Talousosaaminen on pääoma, joka hyödyttää meitä kaikkia ja siksi talouskasvatuksella tulisi olla suurempi rooli perusopetuksessa”, sanoo Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Sini Häkkinen.

Talouskasvatuksen kohdalla pelkästään mahdollisuus talouspainotteisiin kouluihin hakemiseen ei riitä, sillä kaikilla ei ole mahdollisuutta niihin päästä. Sen sijaan kaikilla on tarve saada edes perustason osaaminen talouden lainalaisuuksista. ”On tärkeää, että nuoria kannustetaan myös harrastetoiminnassa ottamaan osaa sellaiseen yhteiskunnalliseen toimintaan, joka mahdollistaa ymmärryksen lisäämisen talouteen liittyvistä kysymyksistä. Koulu, joka tavoittaa koko ikäluokan, on kuitenkin paras ympäristö johdattamaan jokainen lapsi talouden perusasioiden äärelle”, sanoo Häkkinen.

Perusopetukseen sisällytettävän talouskasvatuksen yhteydessä oppilaita voitaisiin perehdyttää muun muassa rahan käyttöön, sijoittamiseen ja työnhakuun. Rahan käytön ohella voitaisiin painottaa esimerkiksi vastuullista ja kestävää kulutusta. Myös yrittäjyyskasvatus voisi olla osa talouskasvatusta.

Kun yhä useampi saadaan kiinnostumaan oman taloutensa mahdollisimman järkevästä hoitamisesta ja ymmärtämään paremmin talouteen liittyviä kysymyksiä, hyötyvät tästä sekä yksilö että yhteiskunta. Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret vaatiikin, että talouskasvatusta on lisättävä peruskouluissa huomattavasti.

Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret ry.

Sini Häkkinen, puheenjohtaja

sini.hakkinen@gmail.com

040 8417690

Lisätietoja:

Sini Häkkinen

Sini Häkkinen

Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja

sini.hakkinen@gmail.com

040 8417690