B1-opetuksesta ei saa enää leikata

Kannanotto

Koemme erittäin huolestuttavaksi ja hälyttäväksi sen, että Rovaniemen koulutuslautakunta suunnittelee yhden vuosiviikkotunnin leikkausta yhdeksännen luokan B1-kielen eli ruotsin kielen opetuksesta.

Leikkauksen taustalla on se, että kaupunginhallitus on antanut säästöraamit jokaiselle toimialalle kaupungin talouden tasapainottamiseksi. Rovaniemen kaupungin tulisi säästää noin 50 miljoonaa vuosien 2019–2021 aikana.

Onko koulutuslautakunta ajatellut tämän B1-kielen opetuksesta leikkaamisen ihan loppuun asti? Eikö Rovaniemi olekaan kansainvälinen kaupunki, jossa arvostetaan kielitaitoa? Jo yhdenkin vuosiviikkotunnin vähentäminen B1-kielestä vaikuttaa nuoren jatko-opiskelumahdollisuuksiin ja jatko-opiskeluissa pärjäämiseen.

Suomi on kuitenkin kaksikielinen maa, jossa palveluita tulisi pystytä tarjoamaan maamme molemmilla kielillä. Huomioon tulee ottaa myös se, että moniin matkailualan työtehtäviin saattaa tarvita ruotsin kielen taitoa.

Tämä asia koskee erityisesti meitä nuoria ja lapsia, joten meidän ajatuksemme ja kommenttimme tulee ottaa huomioon kun päätöstä tehdään. Nuorisohallitus on myöskin antanut lausuntonsa tuntijakoon liittyen.

Monet yläkouluikäiset oppilaat ovat kokeneet jo nykyisen ruotsin opetuksen määrän liian vähäiseksi. Mitä tapahtuu, jos tätä vähäistä tuntimäärää pienennetään entisestään?

Tämän vuoksi Napapiirin yläasteen oppilaskunnan hallitus on ilmoittanut erittäin suuren huolensa B1-kielen vähentämiseen. Koululla kokeiltiin B1-kielen vähennystä kahdeksannen luokan oppilailta tänä syksynä ja kokeilu jatkuu myös ensi kevään. Syksyn tulos oli katastrofaalinen.

Edellä mainituista syistä yläkoulujen B1-kielestä ei missään nimessä tulisi etsiä säästötoimia. Kuten Rovaniemen nuorisohallitus lausunnossaan koulutuslautakunnalle toteaa, leikkauskohteita voitaisiin etsiä alakoulun taito- ja taideaineista. Näitä aineita olisi huomattavasti helpompi integroida muihin oppiaineisiin kuin B1-kieltä.

Samu Nukarinen & Evilla Lumme, Lapin Kokoomusnuorten piirihallituslaiset 2019