Opintolainanottovelvoite poistettava toisen asteen koulutuksesta

Kannanotto

On hienoa, että meillä Suomessa on lähes maksuton toisen asteen koulutus ja tasavertaiset mahdollisuudet kouluttautua peruskoulun jälkeen. Kuitenkin osa opiskelijoista on pakotettu ottamaan opintolainaa lukion tai ammattikoulun loppuun saattamista varten.

Toimeentulotuella elävien vanhempien lapset, jotka pyrkivät kouluttautumaan, joutuvat ottamaan opintolainaa täytettyään 18-vuotta ennen kuin voivat saada toimeentulotukea. Ongelma ei ole järin laaja, mutta näiden ihmisten kohdalla sitäkin suurempi. Opintolainan suuruus tällä hetkellä on 650 euroa kuukaudessa, mikä tarkoittaa esimerkiksi tammikuussa syntyneelle lukiolaiselle lähes 10 000 euron velkaa ennen valmistumista ensimmäiseenkään ammattiin. Tämän seurauksena nuoret eivät ole tasavertaisessa mahdollisuudessa kouluttautumisessa, kun suurin osa opiskelijoista kuitenkin saa ruuan, asunnon ja perustoimeentulon edelleen vanhemmiltaan. Näiden toimeentulotuella elävien vanhempien lapset eivät tätä etua saa. Voidaankin rehellisesti kysyä, mikä on opiskelijan motivaatio suorittaa lukio loppuun ja ottaa nuorena kohtuuttoman iso velka harteilleen? Lukiosta kun pitäisi lähteä vielä jatkokouluttautumaan, jonne pääseminen ei ole sekään itsestään selvää. On aivan eri asia itsenäistyä ja suunnata jatko-opintoihin, mikäli kannettavana on jo kymppitonnin laina muihin ikätovereihin verrattuna.

Mielestämme nuorille ensimmäistä ammattiaan tai lukiota suorittavalle täytyy antaa toimeentulotuki ilman opintolainanottovelvollisuutta, mikäli muita tuloja ei ole. Itsensä elättäminen matalapalkkaisella ansiotyöllä ilman koulutusta on realistisesti ajateltuna erittäin vaikeaa, kun lukio/ammattiopinnot vaativat samalla lähes täysipäiväistä läsnäoloa ja sitoutumista opintoihin. Opintolainanottovelvollisuuden poistamisella ehkäisemme nuorten syrjäytymistä sekä lisäämme mahdollisuuksien tasa-arvoa.

Valtion talouden kannalta muutos ei ole merkittävä, mutta yksilön kannalta huomattava. Toimeentulotuen laajentaminen lukiota tai ammattikoulua käyville nuorille on kohdennettu tuki juuri heille, jotka eivät taloudellista tukea vanhemmiltaan saa.

Paavo Koho ja Eveliina Erkkilä
Oulun Kokoomuksen Nuoret