Oulun Läänin Kokoomusnuoret vaativat terävämpää maahanmuuttopolitiikkaa

Kannanotto

Oulun raiskaustapaukset ovat perustavalla tavalla rikkoneet suomalaisten luottamusta, haastaneet oikeustajua ja nostaneet esille traagisella tavalla maahanmuuttojärjestelmämme vajavaisuudet. Tämä koskettaa Oulun Läänin Kokoomusnuoria erityisellä tavalla, koska koemme kotimme ja lähimmäistemme joutuneen epäonnistuneen poliittisen päätöksenteon uhriksi. Sympatian ja surunvalittelujen sijasta päätöksentekijöiden tulisi saada tehtyä aikaan selkeitä ja toimivia päätöksiä, joilla palautetaan maahamme takaisin siltä viety luottamus. Kenenkään ei pitäisi joutua aiheettoman epäilyn kohteeksi, kuten ei myöskään joutua pelkäämään tai olemaan äärimmäisen varovainen Suomessa. Maahanmuuttajayhteisöjen ja kantaväestön välinen luottamus täytyy rakentaa takaisin selkeillä pelisäännöillä, joihin kaikki voivat sitoutua.

Tämän takia esitämmekin kannanottomme seuraavien muutosten puolesta:

  • Dublinin-sopimukset ovat kirjoitettu siinä hengessä, että niistä pidetään myös kiinni. Tämän seurauksena Suomen ei tule ottaa ainuttakaan maahantulijaa sopimusalueen sisältä.
  • Nykyinen järjestelmä suosii ainoastaan niitä, joilla on tarpeeksi varallisuutta tai mahdollisuuksia saapua Suomeen asti. Hädässä olevan ihmisen tarve ei saa määräytyä näin. Vaadimme, että otamme ainoastaan YK:n määrittelemät pakolaiset pakolaisleireiltä.
  • Työ ja töihin pääseminen ovat elinehto suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumiselle. Tarvitsemme muutoksen nykyiseen prosessiin siten, että jokaisella Suomessa oleskelevalla on oikeus töihin ja erillistä työlupaa ei siten tarvita.
  • Väliaikainen oleskelulupa kestää maksimissaan 2 vuotta ja sitä ei voi uusia. Tämän aikana henkilön täytyy saada: opiskeluperusteinen, työperusteinen tai pysyvä oleskelulupa.
  • Työn lisäksi integraation esteenä on edelleen usein kieli. Pysyvän oleskeluluvan ehtona täytyy olla aktiivinen suomen kielen opiskelu ja perustavanlaatuinen kielitaito, joka testataan kielitaitotestillä.
  • Palautuskäytäntöä täytyy tiukentaa siten, että palauttamisprosessi alkaa välittömästi, jos henkilön oleskeluperuste tai -aika umpeutuu tai henkilö syyllistyy rikokseen, josta voidaan säätää vankeusrangaistus tai jos henkilö jättää täyttämättä velvollisuuksiaan yhteiskunnalle, kuten veronmaksu tai saapuminen kuultavaksi.
  • Nykyisellään ulkomaalaislaki 127 § velvoittaa päästämään karkotusta odottavan vakavaan rikokseen syyllistyneen maahanmuuttajan vapauttamisen säilöstä 12 kuukauden jälkeen. Vaadimme, että tämä yläraja poistetaan.

Näiden toimien perimmäinen tarkoitus on palauttaa nimenomaan se luottamus yhteiskuntaamme ja sen toimivuuteen, jonka niin moni tällä hetkellä kyseenalaistaa. Ei ole kenenkään etu, että maahanmuuttaja ja kantasuomalainen joutuvat kokemaan varovaisuutta tai pelkoa toisiaan kohtaan. Tarvitsemme Suomessa terävämpää maahanmuuttopolitiikkaa.

 

Lisätietoja:
Aurora Lehtosaari
Puheenjohtaja, Oulun Läänin Kokoomusnuoret ry
0400 979 202, nooralehtosaari@gmail.com