Jokamiehenoikeudet uudelleentarkasteluun

Kannanotto

Hämeen Kokoomusnuoret vaatii, että yksityiselle maanomistamiselle ja omaisuudensuojalle annetaan kaikissa tilanteissa jokamiehenoikeuksia enemmän painoarvoa. Nykymuodossaan, etenkään omana liiketoimintana hyödynnetyt jokamiehenoikeudet toisen omistamilla mailla eivät kunnioita maanomistajan omaisuudensuojaa.

Jokamiehenoikeuksien tulisi perustua maanomistajan ja jokamiehenoikeuksista nauttivien ihmisten luottamussuhteeseen. Kun yksityisomistusta ja omistusoikeutta kunnioitetaan, myös jokamiehenoikeudet toimivat. Siinä tilanteessa hyvin hoidetuista metsistämme saavat nauttia kaikki, Hämeen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Hanna Puntila tiivistää.

Hämeen Kokoomusnuoret korostavat, että jokamiehenoikeuksia ei tulisi poistaa. Mahdollisessa uudelleentarkastelussa tulee ottaa entistä paremmin huomioon ristiriitatilanteet, joita jokamiehenoikeudet aiheuttavat. Niissä maanomistajan oikeus omaan maahansa tulee arvottaa vahvemmaksi kuin jokamiehenoikeudet.

Maanomistajalla tulee olla oikeus rajata jokamiehenoikeuksia, mikäli ne haittaavat tai estävät maan alkuperäistä käyttötarkoitusta. Oikeus koskisi myös tilanteita, jossa jokamiehenoikeudet aiheuttavat maanomistajalle kohtuuttomia lisäkustannuksia tai vaikeuttavat esimerkiksi metsänhoitoa, Puntila ehdottaa.

Hämeen Kokoomusnuoret katsoo, että omistajan oikeutta kohentamalla kannustetaan maanomistajia pitämään parempaa huolta omistamastaan maa-alasta. Lisäksi mahdollisuus jokamiehenoikeuksien kaventamiseen lisää yksilön vastuuta omasta toiminnastaan toisen henkilön omistamalla alueella.

Lisätietoja:

Puntila Hanna

Puntila Hanna

Hämeen Kokoomusnuorten puheenjohtaja

puntilahanna@gmail.com

+358 457 730 3667