Eläkevakuutusjärjestelmä purettava

Kannanotto

Oulun Läänin Kokoomusnuoret ovat huolestuneita kestämättömästä eläkejärjestelmästä, joka kaadetaan nuorten niskaan. Nykyisen muotoinen eläkejärjestelmä luotiin aikanaan vastaamaan alati kasvavan yhteiskunnan tarpeisiin. Järjestelmää ei kuitenkaan ajoissa kehitetty vastaamaan väestön toteutuvaa rakennetta, jossa työperäistä väestöä on yhä vähemmän suhteessa eläkeläisiin ja sen seurauksena joudumme rahoittamaan järjestelmää yhä enemmän yksittäisten työssäkävijöiden selkänahasta. Suuret ikäluokat eivät varautuneet eläköitymiseensä säästämällä riittävästi vaan jättivät ratkaisemattoman eläkepommin lastensa kannettavaksi.

Nyt olemme kuitenkin tilanteessa, jossa 22,3 miljardia 27,8 miljardin vuosittaisesta eläkepotista rahoitetaan palkoista perittävillä työeläkemaksuilla [1]. Tämä tarkoittaa sitä, että noin 80% nykyisistä eläkkeistä tulee työssäkäyvien työeläkemaksuista. Tämän lisäksi eläkerahastoihin säästetty eläkevarallisuutemme väheni noin 6 miljardia viime vuonna [1]. Ilman muutoksia nykyinen 196 miljardin eläkevarallisuutemme on kulutettu loppuun 33 vuodessa, jos jatkamme viime vuotta vastaavalla tavalla.

Kestämättömällä pohjalla olevaa eläkejärjestelmää tekohengitetään nostamalla eläkeikää ja palkasta perittävää TYEL-maksua entisestään. Kun vuonna 1970  eläkemaksun osuus bruttopalkasta oli 5%, on se nyt 25% [2]. Työikäisen väestön vähenemisen vuoksi nykyisen järjestelmän ylläpitäminen tarkoittaisi, että joutuisimme nostamaan osuuden 28%:n ennen 2025 loppua ja väestönkehityksen jatkuessa entisellään joutuisimme myös nostamaan eläkeikää jopa 80 ikävuoteen, mikä on enemmän kuin ennen vuotta 2000 syntyneen suomalaisen keskimääräinen eliniänodote. Suuri osa vuonna 2055 työvoimassa olevista ei siis ainoastaan pääse ikinä eläkkeelle vaan ulosmittaamme 30% heidän bruttopalkastaan maksaaksemme vain heitä vanhempien eläkkeet.

“Ulosmittaamme jo nyt neljänneksen työssäkäyvien palkoista ylläpitääksemme järjestelmää, joka jo lähtökohdiltaan hyödyttää suuria ikäluokkia nuorten kustannuksella. On väärin laittaa nuoret lunastamaan heidän vanhemmilleen tehdyt vaalilupaukset”, toteaa piirihallituksen jäsen Sebastian Stenfors.

Puolueet kautta linjan välttävät ottamasta kantaa eläkejärjestelmän kestävyyteen ja oikeudenmukaisuuteen eläkeläisten äänestysaktiivisuuden vuoksi. Ratkaisuksi eläkepommiin ja huoltosuhteen heikkenemiseen heitetään kepeästi epämääräisiä ja suuria teemoja kuten työperäisen maahanmuuton lisääminen ja syntyvyyden kääntäminen kasvuun. Kansalla ja etenkin nuorilla tulisi olla oikeus keskusteluun eläkejärjestelmän tulevaisuudesta ja konkreettisista toimista huoltosuhteen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi.

“Ei ole realistista ajatella, että monikaan ulkomainen osaaja haluaisi tänne maksamaan suomalaisten vanhusten eläkkeet ja palvelut, eivätkä demareiden irstaat puheet synnytystalkoista edusta tai edistä vakavastiotettavaa keskustelua. Ylipäänsä maailmankuva, jossa yksilö nähdään ensisijaisesti eläkemaksun- tai veronmaksajana, ei edusta niitä länsimaisia arvoja, joiden varaan sivistynyt yhteiskunta perustuu. Yhtä yhteiskuntamme suurimmista ongelmista ei voida sivuuttaa pelkällä olankohautuksella.”

Valtion täytyy olla ihmisiä varten, eikä ihmisten valtiota. Suomalaisten täytyy kyetä kantamaan oma taakkansa itse, eikä yrittää sälyttää vastuutaan vielä syntymättömien sukupolvien niskaan tai pyrkiä tuomaan ulkomailta uutta torppariluokkaa oman elämäntyylinsä rahoittamiseksi. Maavuokran tilalta tuontitorppari maksaa nyt vain neljänneksen bruttopalkasta työoikeudesta tässä maassa, eikä saa edes sitä viljelysmaata mitä aikanaan. Pidämme tätä taksvärkkiä täysin kohtuuttomana.

 

Tilanteen korjaamiseksi Oulun Läänin Kokoomusnuoret esittääkin:

  • Nykyinen TYEL-maksu siirretään täysimääräisenä työnantajalta työntekijälle ja bruttopalkkaa korotetaan samassa suhteessa välittömästi.
  • Työeläkejärjestelmän purku aloitetaan askeltamalla ja ottamalla tavoitteeksi koko eläkevakuutusjärjestelmän kokonaisen lakkautuksen 2050 mennessä. On valitettavaa, että joku määrä hyvinvointitappiota täytyy hyväksyä, mutta askeltamisessa täytyy etsiä kompromissi nykyisten eläkeläisten ja työikäisten hyvinvoinnin ja oikeudenmukaisuuden välillä.
  • Nykyisen järjestelmän minimieläke korvataan sotu-uudistuksen myötä, sillä minimiturvalla mihin päädytään. Olipa tämä sitten perustulo tai -tili, tietysti sillä poikkeuksella, ettei eläkeläisillä ole mahdollisen vastikkeellisen perustulon vastevelvollisuutta.
  • Tämän minimiturvan ylittävä osuus koostuu vapaaehtoisuuteen perustuvasta eläkesäästämisestä yksilön itse päättämällään tavallaan.

 

Oulun Läänin Kokoomusnuoret pitää täysin vastuuttomana siirtää ongelmaa verottamalla aina lisää tulevia sukupolvia. Vaadimme poliittista tahtoa korjata ongelmia sen sijaan, että niitä siirrettäisi seuraavien päättäjien päätettäväksi.

Oulun Läänin Kokoomusnuoret haluaa luottaa suomalaiseen – Myös heidän eläkkeidensä kohdalla.

Lisätietoja:

Sebastian Stenfors, hallituksen jäsen

p. 040 7466922

Paavo Koho, hallituksen jäsen

p. 040 8427047


[1] https://www.etk.fi/elakejarjestelmat/elakkeiden-rahoitus-ja-sijoitustoiminta/rahavirrat/
[2] https://slideplayer.fi/slide/13690388/, sivu 27