Järki mukaan talouspolitiikkaan

Kannanotto

Suomen veroaste on yhä yksi maailman korkeimmista. Tällä rahoitetaan paljon hyviä asioita, kuten esimerkiksi koulutus varhaiskasvatuksesta yliopistoon, lähes ilmainen terveydenhuolto, sosiaaliturva ja paljon muuta. Meillä ei kuitenkaan ole varaa nostaa veroja, mikäli haluamme pitää työnteon ja työuralla edistymisen mielekkäänä.
Tilastokeskuksen mukaan Suomessa yli 50 000 tienaavia ihmisiä oli 12.7% palkansaajista viime vuonna, ja heidän osuus oli 84.7% ansiotuloverokertymästä. Tämä on järisyttävän iso prosenttiosuus. Vaikka tässä tiedossa ei olekaan mitään uutta, haluan nostaa tätä vielä erikseen esille, sillä nyt vaalien alla olen kuullut vaalikentillä usein kommentteja, että ansiotuloverotusta pitäisi kiristää hyvätuloisten osalta. Yritetään pitää mielessä ja saada muutkin ihmiset muistamaan, että hyvätuloiset maksavat jo todella suuren osan veroista, ja progressio ansiotuloverotuksessamme on jo valmiiksi kohtuuttoman kova. Jo 28 000 euroa vuodessa (2340e/kk) tienaavalla ihmisellä 100 euron palkankorotuksesta jää vain 64.70 euroa käteen progression takia. Progression lisääminen ja ansiotuloveron korottaminen tekee työuran kehittämisestä kannattamatonta ja ohjaa osaavan työvoiman virtaa pois Suomesta, mikä on pahinta mahdollista myrkkyä taloudellemme.

Toinen hyvin tärkeä asia on varallisuusvero ja sen vaikutukset. Varallisuusveron palauttamista on puolusteltu myös vaalikentillä, mutta varallisuusveroa kannattavat tuntuvat unohtavan varallisuusveron välittömän vaikutuksen varallisuuspakoon. Varallisuusveroa maksaisi ensinnäkin vain pieni osa suomalaisista, ja sen verohyöty jäisi verrattain pieneksi. Sen lisäksi varallisuusvero ajaisi sen vaikutuspiirissä olevat ihmiset verosuunnittelun myötä yksinkertaisesti siirtämään varallisuutensa pois Suomesta, millä olisi hyvin negatiiviset vaikutukset Suomen taloudelle. Suomen talous tarvitsee hyvätuloisia ja heidän verotulojaan, eikä meillä ole varaa ajaa näitä ihmisiä pois Suomesta lyhytnäköisellä veropolitiikalla.

Valtiontalous on monimutkainen asia, jonka kanssa pitää olla varovainen. Muutos yhdessä asiassa voi vaikuttaa kymmeneen muuhun, ja tavoiteltu hyöty voi kääntyä nopeasti haitaksi, ellei muutoksen vaikutuksia arvioida kunnolla. Pidetään järki mukana toiminnassamme.

Sami Löfman
puheenjohtaja
Aurajoen Kokoomusnuoret

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin