ISIS-taistelijoita ja heidän lapsiaan ei saa avustaa Suomeen pääsemisessä

Kannanotto

Viime viikkoina on keskusteltu paljon nk. ISIS-vaimoista ja heidän lapsistaan, sekä siitä, pitäisikö heidät hakea takaisin Suomeen al-Holin leiriltä Syyriasta.

Keskustelu on ollut osin hämäävää, sillä termi “ISIS-vaimo” hämärtää kyseisten naisten omaa toimijuutta. Kyseiset naiset eivät ole Syyriaan ajopuun tavoin ajautuneita viattomia vaimoja, vaan ISIS-taistelijoita. He ovat tietoisesti lähteneet Syyriaan toimimaan ryhmän puolesta, joka on ollut vastuussa lukemattomista terroristi-iskuista, jesidien kansanmurhasta ja monista muista 2000-luvun suurimmista ihmisoikeusrikkomuksista. On siis tarkoituksenmukaista, että asioista puhutaan niiden oikeilla nimillä: tulisiko ISIS-taistelijoita ja heidän lapsiaan hakea takaisin Suomeen?

Ulkoministeriön konsuliasioiden päällikkö Antti Putkosen mukaan ulkoministeriön matkustustiedote on suorasanaisesti käskenyt suomalaisia poistumaan maasta jo kauan ennen suomalaisten ISIS-taistelijoiden lähtöä Syyriaan. Tiedotteessa on yksiselitteisesti todettu, että ulkoministeriö ei pysty avustamaan mahdollisessa evakuoinnissa. Taistelijat ovat matkustaessaan Syyriaan tehneet siis tietoisen päätöksen, jossa he ovat hyväksyneet matkaan liittyvät riskit. 

Operaatio ISIS-taistelijoiden saamiseksi Suomeen olisi myös kallis ja vaarallinen. Suomen Damaskoksen suurlähetystön sulkeuduttua sisällissodan alkuvaiheissa Suomella ei ole ollut maassa edustustoa, joka voisi avustaa evakuointi-operaatiossa ja sen järjestämisessä. Operaatiossa jouduttaisiin lähettämään suomalaisia Syyriaan, jossa heidät asetettaisiin merkittävään hengenvaaraan. On myös huomattava, että konsulipalvelulaissa ei edes ole suoraa velvoitetta järjestää evakuointia kriisialueelta. Näin ollen on perusteltua olettaa, että tietoisesti kriisialueelle matkustanut henkilö ei voi vaatia vaatia evakuointia ulkoministeriöltä jos ulkoministeriö on alun perin varoittanut alueelle matkustamisesta. 

Supon mukaan niin ISIS-taistelijat kuin heidän lapsensa voivat olla myös turvallisuusuhka Suomelle. Lapset ovat kasvaneet turvattomassa ympäristössä, jossa heidät on aivopesty ISIS:in propagandalla. Taistelijat taas eivät ole hylänneet väkivaltaisia aatteitaan, ja Supo uskookin heidän palatessaan integroituituvan osaksi Suomen jihadistista alamaailmaa. On vaikea uskoa, että kukaan leirillä oleva voisi enää integroitua osaksi suomalaista sekulaaria, länsimaista demokratiaa ja todennäköisempää onkin, että he jatkaisivat ISIS:in toimintaa Suomen maaperällä. Tämä olisi linjassa ISIS:in antamien ohjeistusten kanssa, joissa on kehotettu vierastaistelijoita palaamaan kotimaihinsa ja jatkamaan toimintaa siellä, hinnalla millä hyvänsä.

Evakuointiin liittyy myös kyse oikeudenmukaisuudesta. Lontoon King’s Collegessa opiskelevan terrorismitutkija Juha Saarisen mukaan jo Suomeen palanneita ISIS-taistelijoita ei ole saatu oikeuden eteen teoistaan. He ovat siis käytännössä jääneet rangaistuksetta, joka on loukkaus ISIS:in uhreja kohtaan. ISIS:in jäsenyys itsessään on rikos Syyriassa ja Irakissa ja on kannatettavaa, että taistelijat vastaavat teoistaan niissä maissa, joissa he ovat toimineet.

Päätettäessä siitä, pitäisikö ISIS-taistelijoita ja heidän lapsiaan avustaa Suomeen palaamisessa täytyy vastata seuraaviin kysymyksiin: Onko oikein, että tietoisesti ISIS:n riveihin liittyneitä henkilöitä haetaan takaisin Suomeen operaatiossa, joka olisi kallis ja asettaisi suomalaisia jopa hengenvaaraan? Onko oikein, että Suomen ja suomalaisten turvallisuutta vaarannetaan tuomalla maahan radikalisoituneita ISIS-terroristeja ja heidän lapsiaan, jotka eivät ole hylänneet jihadistista aatettaan? Ja onko oikein, että nämä henkilöt eivät joudu vastaamaan teoistaan Syyrian kurdeille, jesideille, kristityille ja muille vähemmistöille, joita he ovat vuosien ajan terrorisoineet, vaan pääsevät kuin koira veräjästä? Meidän mielestämme vastaus on ei. Laki velvoittaa meidät ottamaan heidät vastaan, jos he pääsevät omatoimisesti Suomeen. Apua heille ei siinä kuitenkaan tarvitse antaa, kommentoi Pirkanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja Arttu Rintanen.

Pirkanmaan Kokoomusnuoret vaatii, että ISIS-taistelijoita tai heidän lapsiaan ei saa avustaa takaisin Suomeen pääsemisessä. Evakuointioperaatio olisi kallis sekä vaarallinen ja palatessaan kyseinen ryhmä muodostaisi merkittävän turvallisuusuhan, joka olisi omiaan heikentämään Suomen ja suomalaisten turvallisuutta.

Lisätietoja:

Rintanen Arttu

Rintanen Arttu

Kansainvälisen vaikuttamisen varasihteeri

arttu.rintanen@outlook.com

+358 503 669 617