Kokoomusnuorten Abdali: Poistetaan opintotuen tulorajat

Kannanotto

Kokoomusnuorten puheenjohtaja (vt.) Ali-Reza Abdali vaatii opintotuen tulorajojen poistamista. Tulorajat vähentävät opiskelijoiden kannustimia ottaa vastaan työtä – etenkään koulutusta tukevaa. Tästä kärsivät paitsi opiskelijat, myös kansantalous ja verotulot.

Rinteen hallituksen opintotukiasioista vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ilmoitti lauantaina Helsingin Sanomien haastattelussa, että opintotuen ongelmiin ei aiota puuttua hallituskauden aikana.

“Myös hallituksessa voitaisiin herätä todellisuuteen. Käsittämätöntä, että uudistukseen, joka lisäisi sekä opiskelijoiden että julkisen sektorin tuloja, ei olla valmiita”, Abdali ihmettelee.

Palkansaajien Tutkimuslaitoksen tammikuussa julkaistun tutkimuksen mukaan tulorajojen nostaminen 50 prosentilla toisi valtion kassaan nettotuloja noin 6 miljoonaa euroa sekä lisäisi opiskelijoiden vuosituloja keskimäärin noin 600 euroa.

“Tutkimus osoittaa vääräksi julkiseen keskusteluun juurtuneen käsityksen, että opintotuen tulorajojen korotuksen vaikutus olisi julkiselle taloudelle negatiivinen”, puheenjohtaja Reza Abdali huomauttaa.

Pitkällä tähtäimellä Kokoomusnuorten vastaus sosiaaliturvan uudistamistarpeeseen on ns. vastikkeellinen perustulo, joka yhdistäisi sekä perinteisen perustulon että vastikkeellisen sosiaaliturvan hyvät puolet. Perustulon nostaminen edellyttäisi esimerkiksi aktiivista työnhakua tai opiskelua, mutta toisaalta tuki leikkaantuisi aiheuttamatta ihmisille kohtuuttomia kannustinloukkuja. Malli tarjoaisi nykyistä selkeämmän, joustavamman ja kannustavamman sosiaaliturvan.

Kokoomusnuorten vastikkeellinen perustulo korvaisi mm. opintotuen, työmarkkinatuen ja peruspäivärahan. Yleinen asumistuki korvattaisiin perustulon ns. elinkustannuslisällä, joka ei riippuisi asunnon vuokran suuruudesta, vaan kaupunkiseudun tai työssäkäyntialueen hintatasosta kannustaen ihmisiä valitsemaan kustannustehokkaan asumismuodon. Asumisen edullisuudesta koituva hyöty ohjautuisi näin ihmiselle itselleen.

“Sosiaaliturvamallin on oltava niin yksinkertainen, että jokainen kansalainen ymmärtää sen toimintalogiikan. Jokaisesta ansaitusta eurosta on jäätävä verojen jälkeen rahaa käteen”, jyrähtää Abdali.

Lisätietoja:

Abdali Ali-Reza

Abdali Ali-Reza

Treasurer of the Youth of the European People’s Party (YEPP)

abdali@live.com

+358 40 964 4444