Kokoomusnuoret: Veikkausvoittovarojen kytky järjestöjen rahoitukseen purettava

Kannanotto

Kokoomusnuorten vt. puheenjohtaja Reza Abdali esittää sosiaali- ja terveysalan, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestökentän sekä tieteen ja taiteen rahoituksen siirtämistä osaksi normaalia budjettirahoitusta.

Muutos tarkoittaisi sitä, että veikkausvoittovarat tuloutettaisiin jatkossa osaksi valtion budjettia ja erillinen kytky järjestöjen rahoituksen ja Veikkauksen välillä purettaisiin.

“On ongelmallista, että kansalaisjärjestöjen rahoitus on sidottu siihen, kuinka paljon rahaa suomalaiset häviävät uhkapeleihin. Kansalaisjärjestökentän riippumattomuus poliittisista ja taloudellisista suhdanteista olisi järjestettävissä ilman rahapelijärjestelmän tai Veikkauksen ja avustusjärjestelmän välistä kytkentää”, sanoo Kokoomusnuorten vt. puheenjohtaja Reza Abdali.

“Nykyisen kaltaiselle kytkylle Veikkauksen ja kansalaisjärjestökentän välillä on vain historiallisia syitä. Jos järjestöjen rahoitusjärjestelmä luotaisiin nyt tyhjästä, ei varmasti rakennettaisi tällaista mallia”, jatkaa Kokoomusnuorten vt. puheenjohtaja Reza Abdali.

Kokoomusnuoret pitää tärkeänä, että jatkossakin kansalaisjärjestökentän, tieteen ja taiteen rahoitus on riippumatonta poliittisista suhdanteista. Avustusjärjestelmän on perustuttava lainsäädännössä määriteltyihin tavoitteisiin. Avustusten suuruuden on määräydyttävä avustusviranomaisen määrittelemien ehtojen perusteella. Kokoomusnuoret pitää tärkeänä, että julkisen rahoituksen lisäksi myös yksityisen rahoituksen roolia vahvistetaan.

“Kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan rahoitusta voitaisiin helpottaa muun muassa keventämällä rahankeräykseen liittyvää sääntelyä. Suomessa on kannustettava nykyistä vahvemmin keräämään yksityisen sektorin rahoitusta kolmannen sektorin toimijoille. Rahankeräyksen helpottaminen ja verovähennysoikeus järjestöille tapahtuviin lahjoituksiin olisivat suuria askelia eteenpäin”, ehdottaa puheenjohtaja Abdali.

Puheenjohtajan pressikuvat löydät osoitteesta: www.kokoomusnuoret.fi/medialle

Lisätietoja:

Abdali Ali-Reza

Abdali Ali-Reza

Treasurer of the Youth of the European People’s Party (YEPP)

abdali@live.com

+358 40 964 4444