Kokoomusnuorten Abdali: Taksiuudistuksen myötä taksijonoissa jonottavat asiakkaiden sijaan taksit

Kannanotto

Kokoomusnuorten vt. puheenjohtaja Ali-Reza Abdali on tyytyväinen viime hallituskaudella toteutettuun taksiuudistukseen. Sen voittajia ovat ennen kaikkea asiakkaat.

Taksiuudistus on herättänyt paljon kritiikkiä. Jopa taksikuskien välisiä käsirysyjä on koitettu laittaa Sipilän hallituksen ja ministeri Bernerin synneiksi.

“Uudistuksen jälkeen takseja on ollut ruuhka-aikoina merkittävästi paremmin saatavilla kuin ennen uudistusta. Taksiuudistuksen myötä taksijonoissa jonottavat asiakkaiden sijaan asiakkaista kilpailevat taksit”, huomauttaa puheenjohtaja Abdali.

“Kilpailu asiakkaista näkyy taksimatkojen aiempaa alhaisemmissa hinnoissa useilla matkoilla erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa taksitoimijoita on useita”, Abdali lisää.

Asiakkaiden rooli taksimarkkinoilla on korostunut aiempaan nähden. Asiakas voi nykyisin vapaasti valita miltä toimijalta palvelun ostaa ja mihin hintaan – kuten vaikkapa ruokakaupassa. Tämä voi ymmärrettävästi herättää ensi alkuun asiakkaissa epävarmuutta ja huolia. Markkinoiden avaaminen on myös mahdollistanut uudenlaiset ja useille vieraammat liikkumisen innovaatiot, kuten Uberin.

“Vastuulliset ja luotettavat taksitoimijat voittavat varmasti asiakkaiden luottamuksen. Tämä luonnollinen mekanismi tulee väistämättä erottelemaan jyviä akanoista – ja johtaa alan terveeseen evoluutioon. Menestyminen vaatii yrityksiltä laadukasta ja kilpailukykyistä palvelua”, muistuttaa Abdali.

Abdali toivoo, että nykyinen hallitus jatkaa tarpeettoman sääntelyn purkamista ja suljettujen markkinoiden avaamista. Sekä taksiuudistus, alkoholilain uudistus että liikeaikalain kumoaminen ovat osoittautuneet oikeiksi ratkaisuiksi.

“Seuraavaksi voisimme avata kilpailulle vaikkapa apteekkimarkkinat”, pohtii Abdali.

Puheenjohtajan pressikuvat löydät osoitteesta: www.kokoomusnuoret.fi/medialle

Lisätietoja:

Abdali Ali-Reza

Abdali Ali-Reza

Treasurer of the Youth of the European People’s Party (YEPP)

abdali@live.com

+358 40 964 4444