Kokoomusnuoret ja Kokoomusopiskelijat: Ympäristölle haitalliset tuet lopetettava heti!

Kannanotto

Kokoomusnuoret ja Kokoomusopiskelijat ehdottavat, että hallitus aloittaisi haitallisten yritystukien karsimisen eräistä kaikkein haitallisimmista tuista eli turpeen veroedusta ja päästökaupan kompensaatiotuesta etuajassa.

Hallitus on ilmoittanut aikovansa leikata yritystukia syksyn budjettiriiheen mennessä 100 miljoonan euron edestä, mikä on järjestöjen mielestä kunnianhimotonta. Vielä ennen vaaleja myös neljä viidestä hallituspuolueesta halusi luopua päästökauppakompensaatiosta. Ympäristöministeriön arvion mukaan haitallisia yritystukia maksetaan jopa 3 miljardia euroa vuodessa.

“Tarvitsemme nyt kivihiilikiellon jälkeen entistä voimakkaampia keinoja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hallituksen kaavailema 100 miljoonaa on vielä melko kaukana etenkin vihreiden lupauksesta lakkauttaa kaikki ympäristölle haitalliset yritystuet. Ovatko vihreät ministerit unohtaneet ylväät tavoitteensa ministerimersujen nahkapenkeillä?”, paheksuu Kokoomusopiskelijoiden Juuso Mankonen.

Päästökaupan kompensaatiotukijärjestelmä korvataan energiaintensiivisille teollisuuslaitoksille päästökaupan aiheuttamat lisäkustannukset sähkön hinnassa. Päästökaupan kompensaation määrän arvioitiin olleen noin 69 miljoonaa euroa vuodessa vuonna 2014 (PTT).

Esimerkiksi metalliteollisuuden alan yrityksille maksetaan tukea niiden käyttämän sähkön mukaan, mikä ei ainakaan kannusta niitä kehittämään vähemmän energiaa vaativia valmistusmenetelmiä. Kompensaatiotuesta luopumista tukee myös se, että sekä valtion taloudellinen tutkimuskeskus että työ- ja elinkeinoministeriö ovat todenneet, ettei kompensaatiotuki ole perusteltua julkisten varojen käyttöä.

”Päästökaupan kompensaatiotukea on perusteltu niin sanotun hiilivuotoriskin torjumisella, josta ei ole olemassa tutkimusnäyttöä. Karsimalla nämä haitallisimmat tuet voisimme käyttää jopa 250 miljoonaa euroa puhtaan energian ratkaisuihin, koulutukseen ja osaamiseen. Nyt olisikin aika lopettaa yritystukien hienosäätö ja ryhtyä todellisiin ilmastotekoihin.” Kokoomusnuorten Reza Abdali summaa.

Kokoomus ehdotti aiemmin elokuussa turpeen veroedun poistamista. Veroedun poistaminen olisi tehokas keino edistää hiilineutraaliutta, sillä turpeesta syntyvät päästöt muodostivat 13 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä vuonna 2017. Tänä vuonna turpeen verotuki on 189 miljoonaa euroa, jolle löytyy järjestöjen mielestä parempaakin käyttöä. Toistaiseksi hallituspuolueet eivät ole halunneet tarttua ehdotukseen.

Lisätietoja:

Abdali Ali-Reza

Abdali Ali-Reza

Treasurer of the Youth of the European People’s Party (YEPP)

abdali@live.com

+358 40 964 4444