Kokoomusnuoret: Pyramidihuijauksesta kestävälle pohjalle — eläkejärjestelmä uudistettava

Kannanotto

Kokoomusnuorten vt. puheenjohtaja Reza Abdali vaatii Suomen eläkejärjestelmän pikaista uudistamista, jotta järjestelmän kestävyys ja työssäkäyvien maksutaakan kohtuullisuus voidaan turvata.

Tuoreen väestöennusteen mukaan Suomen syntyvyys on laskee aiemmin ennakoitua rajummin. Ennusteen mukaan syntyvien lasten määrä on jäämässä tänä vuonna 45 000:een. Tilastokeskuksen aiemman ennusteen mukaan vauvoja olisi syntynyt 49 000. Näin ollen nykyisten työikäisten eläkkeiden rahoittajien määrä on romahtamassa.

“Suomen eläkejärjestelmä on kestämättömällä pohjalla. Eläkkeiden indeksikorotukset on jäädytettävä viipymättä. Jos tämä ei riitä, on eläkkeitä voitava jopa leikata. Tämä on kuitenkin tehtävä eläkeläisten minimitoimeentulo turvaten”, sanoo Abdali.

Kokoomusnuoret ei pidä kestävänä, että eläkejärjestelmän rahoitusvajetta paikattaisiin eläkemaksuja nostamalla, sillä eläkemaksut ovat käytännössä työn verotusta. Palkasta perittävät työeläkemaksut ovat jo nyt kipurajalla. Yhdessä kireän verotuksen kanssa eläkemaksut heikentävät ankarasti parhaassa työ- ja perheenperustamisiässä olevien nuorten toimeentuloa.

“Eläkemaksujen osuus palkasta on vuosikymmenten saatossa moninkertaistunut, mikä heikentää työn kannattavuutta ja erityisesti pienipalkkaisten toimeentuloa. Eläkemaksujen korotuksilla olisi negatiiviset vaikutukset työllisyyteen”, sanoo puheenjohtaja Abdali.

“Eläkkeensaajille tilitettävistä eläkkeistä vain pieni osa katetaan rahastoihin kertyneistä varoista. Suurin osa eläkkeistä rahoitetaan työssäkäyviltä samanaikaisesti kerättävillä eläkemaksuilla, joten järjestelmää voitaisiin kutsua myös pyramidihuijaukseksi”, Abdali lisää.

Lisätietoja:

Abdali Ali-Reza

Abdali Ali-Reza

Treasurer of the Youth of the European People’s Party (YEPP)

abdali@live.com

+358 40 964 4444