Kokoomusnuoret: Hallitus, miksi jarrutatte raidehankkeita?

Kannanotto

Kokoomusnuoret on pettynyt Rinteen (sd.) hallitusohjelman vaatimattomiin raidehankekirjauksiin. Hallitus myy valtion omaisuutta ennennäkemättömällä kolmella miljardilla eurolla, mutta rahaa ei tipu kasvukeskusten välisille nopeille raideyhteyksille.

“Olemme järkyttyneitä Rinteen hallituksen suunnitelmista myydä valtion omaisuutta käyttötalousmenoja rahoittamaan. Jos omaisuutta myydään, se on investoitava tuottavasti. Raidehankkeet ja korkeakoulujen pääomitus olisivat olleet oikea kohde”, hämmästelee Kokoomusnuorten puheenjohtaja Reza Abdali.

Kokoomusnuoret on esittänyt, että 2020-luvun aikana toteutetaan tunnin raideyhteydet Helsingistä Turkuun ja Tampereelle sekä neljän tunnin yhteys Helsingistä Ouluun. Kasvukeskusten sitominen yhteen nopeilla raideyhteyksillä parantaisi raideliikenteen kilpailukykyä ja pääkaupunkiseudun saavutettavuutta.

“Tampereen ja Turun tunnin junien edistäminen olisi konkreettinen osoitus siitä, että hallitus ottaa ilmastonmuutoksen pysäyttämisen ja kaupunkiseutujen työllisyyden vahvistamisen tosissaan”, huomauttaa Abdali.

“Raideyhteyksien parantuessa pendelöinti kotipaikkakunnalta muualle töihin sujuvoituisi, mikä edistäisi suomalaisten mahdollisuutta valita nykyistä vapaammin asuinpaikkansa. Lisäksi se parantaisi yritysten rekrytointimahdollisuuksia ja lisäisi pääkaupunkiseudun ulkopuolisen Suomen vetovoimaa”, sanoo Abdali.

“Raideyhteyksien kehittämisestä hyötyisivät erityisesti nuoret, joista monet kulkevat kotiseudultaan opiskelupaikkakunnalleen ja ottavat ensiaskeleitaan työelämässä’’ huomauttaa Abdali.

“Suomen bruttokansantuotteesta yli puolet luodaan pääradan vaikutusalueella, ja samalla alueella sijaitsee enemmistö maamme työpaikoista. Helsinki–Tampere-väli on kaukojunaliikenteemme vilkkaimmin liikennöity rataosuus, ja yli puolet suomalaisista asuu pääradan varrella”, lisää Abdali.

Lisätietoja:

Abdali Ali-Reza

Abdali Ali-Reza

Treasurer of the Youth of the European People’s Party (YEPP)

abdali@live.com

+358 40 964 4444