Persentiilit näkyviin ylioppilastodistuksiin

Kannanotto

Tällä hetkellä ylioppilaskokeissa on seitsemän arvosanaluokkaa improbaturista laudaturiin. Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten mielestä ongelmana nykyisessä järjestelmässä on, ettei se erottele sitä, kirjoittiko kokelas 61. vai 79. persentiilin magnan.

Järjestö esittääkin Kokoomusnuorten liittokokoukselle aloitteen, joka muuttaisi totuttua arvosteluasteikkoa tasa-arvoisemmaksi. Ehdotuksessa ylioppilastodistuksiin lisättäisiin suoritusarvosanan yhteyteen persentiililuku, joka kuvaa, kuinka monta prosenttia kirjoittaneista sai kokelasta huonomman tuloksen.

Varsinais-Suomen Kokoomusnuorten puheenjohtaja Roosa Kesti näkee todistusvalinnan satunnaisvaihtelussa selkeän ongelman: ”Jos kyseessä olisi esimerkiksi äidinkielen ylioppilaskoe ja henkilö hakisi kauppatieteelliseen, niin magnalla tästä saisi nykyisen todistusvalintamallin mukaan pisteitä 22 ja huonoimmallakin eximialla, joka on vain yhden persentiilin päässä parhaasta magnasta saa jo 27,5 pistettä, vaikka suurta eroa kirjoittaneiden välillä ei tosiasiallisesti ole.”

”Korkeakoulupolitiikan viimeaikainen tendenssi on ollut sellainen, että entistä enemmän ihmisiä otetaan suoraan ylioppilastodistuksen perusteella. En pidä tätä täysin ongelmattomana, mutta jos todistusvalinnassa pysytään, niin sen tulisi olla teknisesti mahdollisimman reilu ja satunnaisuuden merkitys pitää pyrkiä minimoimaan”, varapuheenjohtaja Arvi Tolvanen linjaa.

Molemmat ovat yhtä mieltä siitä, että pisteytysasteikkoa on muutettava paremmaksi. Heidän mielestään todistusvalinnan pisteytyksestä tulisi tehdä jatkuva funktio, jossa ei nykyisenkaltaisia yhtäkkisiä hyppyjä tapahtuisi. Latinankielisistä arvosanoista Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret pitäisi kuitenkin kiinni pelkästään jo pitkien perinteidenkin vuoksi.

Lisätietoja:

Kesti Roosa

Kesti Roosa

roosa@roosakesti.fi

+358 40 969 5959

Tolvanen Arvi

Tolvanen Arvi

Kokoomusnuorten 1. varapuheenjohtaja

arvi.tolvanen@gmail.com

+358 50 047 0440