Ydinvoima luokiteltava vihreäksi sähköksi Eu:ssa

Kannanotto

Euroopan Unionin päästöttömästä sähköntuotannosta noin 50 prosenttia tuotetaan ydinvoimalla. Unioni on vääntänyt tänä vuonna paljon ilmastotavoitteista, jota sivuttiin myös keskustelussa kestävistä sijoituskohteista.

Europarlamentti linjasi, ettei ydinvoima saa “viherleimaa” ja siten lasketa kestäväksi sijoituskohteeksi. Oulun Läänin Kokoomusnuoret pitää tätä ilmaston ja kestävän energiatuotannon kannalta virheenä. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi meidän tulee siirtyä fossiilisista energioista vahvemmin ydinvoimaan, koska se on nykyisellään realistisin, elleipä jopa ainoa, tapa irtikytkeä energiateollisuutemme fossiilisista polttoaineista.

Ydinvoiman tuotannosta ei aiheudu kasvihuonekaasupäästöjä. Euroopassa tuotetun ydinvoimasähkön ansioista on vältetty lähes yhtä suuret päästöt, kuin Saksan, Ranskan, Italian, Espanjan, Ison-Britannian ja Puolan tieliikenteestä aiheutuu. Lisäksi ydinvoima on tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyisin verrattuna muuhun energiantuotannon muotoon. Kaiken lisäksi ydinvoimalla voidaan tuottaa sähköä tasaisesti suuria määriä. Olisi esimerkiksi täysin mahdotonta tuottaa talvisin energiaa aurinkovoiman avulla, kun kyseessä ovat pohjoiset jäsenvaltiot. Muut energiamuodot eivät pysty tuottamaan sähköä samaan hintaan ja samalla tehokkuudella kuin ydinvoima.

Oulun Läänin Kokoomusnuoret haluavat puhtaampaa tulevaisuutta ja haluamme kannustaa ydinvoimateknologian kehittämistä. “Meillä olisi valtavia mahdollisuuksia moduläärisissä pienreaktoreissa, joilla voitaisiin tuottaa vaikka kaukolämpöä. Oulu on vahvasti turpeesta riippuvainen ja oululaisena tuntuu pahalta, että saastutamme ilmaa ja ohitamme paremmat ratkaisut”, Oulun Läänin Kokoomusnuorten puheenjohtaja Aurora Lehtosaari linjaa. “Tämä kehitys vaatii ydinvoiman hyväksymistä ja rahoittamista. Ydinvoima täytyy saada kestävien sijoituskohteiden listalle, jotta voimme kannustaa sijoittajia tekemään nimenomaan fiksuja ilmastotekoja”.

Oulun Läänin Kokoomusnuoret eivät halua tällä kirjoituksella ainoastaan ottaa kantaa, vaan haastaa muita. Haluaisimme kuulla muiden poliittisten toimijoiden mielipiteitä aiheesta ja syvin toivomme olisi, että kantamme yhdistäisi yli puoluerajojen. Annetaan siis äänemme kuulua.

Lisätietoja:

Lehtosaari Aurora

Lehtosaari Aurora

Liittohallituksen jäsen

nooralehtosaari@gmail.com

+358 400 979 202

Stenfors Sebastian

Stenfors Sebastian

Oulun Läänin Kokoomusnuorten puheenjohtaja

sebastian.stenfors@gmail.com

0407466922