Kokoomusnuoret: Ihmettelemme eduskuntaryhmän kantaa uskonnonopetukseen

Kannanotto

Kokoomusnuoret ihmettelee Kokoomuksen eduskuntaryhmän linjausta tyrmätä uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon yhdistäminen. Kokoomusnuoret katsoo, että tämä ei ole linjassa Kokoomuksen puoluekokouspäätösten kanssa.

“Toivomme Kokoomuksen eduskuntaryhmältä rohkeutta katsoa tulevaisuuteen menneisyyden sijaan. Ihmisten jaottelu uskontokuntien mukaan ei kuulu enää nykyaikaan, eikä varsinkaan kouluissa. Tätä mieltä on myös selvä enemmistö suomalaisista.” sanoo Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Kokoomusnuoret on jo pitkään esittänyt, että uskontokuntakohtaisesta uskonnon opetuksesta luovutaan ja siirrytään kaikille yhteisen uskontotiedon opetukseen. Myös Kokoomuksen puoluekokous on vuonna 2010 hyväksynyt aloitteen, jossa Varsinais-Suomen Kokoomusnuoret esitti kaikille yhteiseen uskontotietoon siirtymistä.

“On järjetöntä, että jaamme nuoret yhä 2020-luvulla uskontokuntien mukaan uskontoa opetettaessa. Tarvitsemme nykyaikana enemmän yhteistyötä ja muiden ymmärrystä ja vähemmän ihmisten jaottelua ja lokerointia uskontokuntien ja muiden ominaisuuksien mukaan”, sanoo Pajula.

Kokoomusnuoret kannattaa mallia, jossa kaikille nuorille opetetaan yhteisesti kaikista maailman uskonnoista ja elämänkatsomuksista sen sijaan, että oppilaat ja opiskelijat lokeroidaan oman uskontonsa ja taustansa mukaan.

“Uskontojen merkityksen ymmärtäminen maailmalla, Suomessa ja suomalaisessa kulttuurissa on yhtä tärkeää kaikille nuorille uskontokunnasta riippumatta”, huomauttaa Pajula.

“Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson on oikealla linjalla uskonnon opetuksen uudistamisesta. Toivomme ministeriltä rohkeutta viedä asiaa eteenpäin”, päättää Pajula.

Lisätietoja:

Pajula Matias

Pajula Matias

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2019–2021

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

+358 50 575 3347

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin