Uskonnonopetus vanhempien oikeus, ei peruskoulun velvollisuus

Kannanotto

Kokoomusnuoret ovat jo pitkään esittäneet, että peruskouluissa uskonnon opetuksen kohdalla olisi
korkea aika siirtyä uskontokohtaisesta opetuksesta neutraalimpaan uskontotieteeseen. Oulun
Läänin Kokoomusnuorten mielestä uskontotieteessä opetuksen painopistettä pitäisi muuttaa siihen
suuntaan, että oppiaineessa käsitellään kaikkia uskontoja ja aine olisi kaikille oppilaille sama.

”Yläasteen ja lukion uskonnonopettajani oli loistava. Ihan ensimmäisellä tunnilla hän totesi, ettei
meidän oppilaiden henkilökohtainen uskonnollinen vakaumuksemme ole hänen asiansa – ”uskokaa
vaikka mopon moottoriin, kunhan käytätte järkeänne”. Niillä tunneilla opittiin paljon eri uskonnoista
ja kulttuureista, mutta myös kriittisestä ajattelusta. Kenenkään omia vakaumuksellisia asioita ei
tunneilla käsitelty, eikä niitä myöskään kenellekään tuputettu.”, kertoo Oulun Läänin
Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen Eveliina Erkkilä.

Kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä, miten tärkeää on opettaa peruskoulussa eri uskonnoista
sekä niiden historiasta, ja antaa oppilaille ymmärrystä myös eri kulttuureista ja niiden pohjalla
vaikuttavista uskonnollisista piirteistä. Tieto vähentää ennakkoluuloja ja lisää ymmärrystä ihmisten
välillä. ”Mutta miksi oppilaiden oman uskonnollisen vakaumuksen pitäisi vaikuttaa opetettavan
aineen sisältöön?”, kysyy Erkkilä. ”Lähtökohtaisesti kaikki mitä peruskoulussa opetetaan perustuu
tieteeseen, ei oppilaiden uskomusten mukaiseen opetukseen”.

Kukaan ei ole kieltämässä uskonnollista opetusta, mutta se on siirrettävä peruskoulusta sinne
minne se kuuluu, eli seurakuntiin ja koteihin. ”Jokaisella vanhemmalla on oikeus antaa lapselleen
uskonnollista kasvatusta ja opetusta, mutta peruskoulun velvollisuus se ei ole”, jyrähdetään
Oulusta. Peruskoulussa pitäisi myös pyrkiä vähentämään oppilaiden lokeroimista aiheuttavia
toimia, kuten uskonnolliseen vakaumukseen perustuvia jakoja.

Oulun Läänin Kokoomusnuoret linjaavat, että oppilaan uskonnolliseen vakaumukseen
perustuvasta uskonnonopetuksesta pitäisi siirtyä kaikille yhteiseen uskontotietoon, jossa asioita
käsitellään objektiivisesta näkökulmasta. Eri uskontojen ja niihin kytkeytyvien kulttuuristen
merkitysten ymmärtäminen on tärkeää ihan jokaiselle nuorelle, uskonnosta ja taustasta huolimatta.

Lisätietoja:

Koho Eveliina

Koho Eveliina

Oulun Läänin Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja

erkkilaeveliina@outlook.com

+358 440 330 397