Koko nuorten koulupolku on turvattava!

Kannanotto

Sanna Marinin hallitus on nostamassa oppivelvollisuusikää 18 ikävuoteen. Taustalla hankkeelle on niin huoli nuorten syrjäytymisestä kuin huoli ettei jokainen pääse suorittamaan toista astetta taloudellisten syiden takia. Pirkanmaan Kokoomusnuoret jakavat huolen nuorten syrjäytymisestä sekä perheiden talousvaikeuksista.

Kun oppivelvollisuusikä nousee, tarkoittaa se samalla maksutonta toista astetta. Maksuttoman toisen asteen myötä kirjatkin olisivat maksuttomia, jolloin saatettaisiin tyytyä halvimpiin materiaaleihin. Halvin ei aina kuitenkaan ole paras vaihtoehto. Mikäli toisesta asteesta ei tulisi aiheutumaan perheille mitään kustannuksia, tarkoittaisiko se esimerkiksi, että jokaisessa koulussa olisi opiskelijalle oma tietokone. Onnistuuko enää äidinkielen kurssiin liittyvä teatterikäynti, koska teatteriliput maksavat?

Tietenkään tässä maassa ei tulisi olla sellainen tilanne, ettei nuori pääse perheen taloudellisen tilanteen takia suorittamaan toista astetta. Tällaisia perheitä täytyy tukea, jotta kenenkään koulupolun esteenä ei olisi raha.

Monille, jotka eivät suorita toista astetta, ongelmana saattaa olla motivaation puute tai riittävien taitojen puutteellisuus. Siksi panostuksia tulee tehdä jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Jokaisen lapsen täytyy päästä jo varhaiskasvatukseen mukaan. Lapsille tulee tarjota peruskoulun aikana tukea ja apua oppimisen pulmiin ja mahdollisuutta tarpeeksi yksilölliseen opetukseen. Toisella asteellakin on huomattavia pulmia, kuten ammattikoulujen lähiopetuksen vähentyminen sekä se, että erityisopetukseen ei ole varsinkaan toisella asteella tarpeeksi resursseja.

Opinto-ohjaajillakaan ei ole tarpeeksi aikaa käydä yläastelaisten kanssa läpi, mitä he haluavat tehdä peruskoulun jälkeen. Moni jää ikään kuin tyhjän päälle, koska eivät itse osaa valita tai eivät tiedä, mitä haluaisivat tehdä. Monet tarvitsisivat tukea suuriin valintoihin, mutta eivät välttämättä saa sitä tarpeeksi.

Hallituksella olisi mahdollisuus tehdä panoksia matkan varrella ilmeneviin ongelmiin ilman, että lähdetään pakottamaan ihmisiä käymään pidempään koulua. Varmasti moni toisen asteen ulkopuolelle jäävä haluaisi käydä toisen asteen, mutta heillä ei välttämättä ole tarvittavia valmiuksia toiselle asteelle. Suomen hallituksen tulisi tehdä panostuksia ensin koko lapsen koulutiehen varhaiskasvatuksesta alkaen. Varmasti toisen asteen käynti lisääntyy, mikäli kenelläkään ei ole taloudellista estettä koulutukseen ja mikäli jokainen on saanut riittävät valmiudet toisen asteen koulutukseen. Fakta on se, että tässä muuttuvassa maailmassa pelkkä peruskoulu ei enää riitä, mutta pakottamalla tätä ei tule ratkaista.

Lisätietoja:

Koivunen Kristiina

Koivunen Kristiina

Pirkanmaan Kokoomusnuorten puheenjohtaja

kristiina.koivunen02@gmail.com

+358 409 621 733