Kokoomusnuoret: Euroopan unionille YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsenyys

Kannanotto

Kokoomusnuoret esittää Eurooppa-päivänä EU:n pysyvää jäsenyyttä YK:n turvallisuusneuvostossa.

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvostossa on tällä hetkellä viisi pysyvää ja kymmenen vaihtuvaa jäsentä. Pysyvät jäsenet turvallisuusneuvostossa ovat Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Ranska ja Iso-Britannia. Iso-Britannian ero Euroopan unionista on johtanut siihen, että unionia turvallisuusneuvostossa edustaa vain Ranska.

“Tällä hetkellä EU:lla ei ole väkilukuunsa ja taloutensa kokoon nähden riittävän suurta vaikutusvaltaa kansainvälisessä politiikassa. EU on maailman suurimpia demokratioita, ja olisi erittäin tärkeää, että EU:lle tyypillinen pehmeän vallan käyttö olisi edustettuna entistä vahvemmin YK:n turvallisuusneuvostossa”, toteaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Kokoomusnuorten mielestä osana YK:n turvallisuusneuvostoa EU saisi tarvitsemansa tilan vahvana vaikuttajana kansainvälisessä politiikassa sekä demokratian ja sääntöperustaisen maailmanjärjestyksen suunnannäyttäjänä. EU:n vallan kasvaessa myös Suomen vaikutusmahdollisuudet kasvaisivat, sillä Suomi voi vaikuttaa EU:n ulkoasiainneuvostossa kantoihin, joita unioni edustaisi turvallisuusneuvostossa. 

“Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on yksi unioinin ydintehtävistä. Pysyvä jäsenyys YK:n turvallisuusneuvostossa vahvistaisi EU:n uskottavuutta globaalina toimijana ja mahdollistaisi sille jäsenmaidensa turvallisuuspoliittisten intressien tehokkaamman edistämisen”,  päättää puheenjohtaja Pajula.

Lisätietoja:

Pajula Matias

Pajula Matias

Kokoomusnuorten puheenjohtaja 2019–2021

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

+358 50 575 3347

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin