Kokoomusnuoret: Euroopan unionille YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsenyys

Kannanotto

Kokoomusnuoret esittää Eurooppa-päivänä EU:n pysyvää jäsenyyttä YK:n turvallisuusneuvostossa.

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) turvallisuusneuvostossa on tällä hetkellä viisi pysyvää ja kymmenen vaihtuvaa jäsentä. Pysyvät jäsenet turvallisuusneuvostossa ovat Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Ranska ja Iso-Britannia. Iso-Britannian ero Euroopan unionista on johtanut siihen, että unionia turvallisuusneuvostossa edustaa vain Ranska.

“Tällä hetkellä EU:lla ei ole väkilukuunsa ja taloutensa kokoon nähden riittävän suurta vaikutusvaltaa kansainvälisessä politiikassa. EU on maailman suurimpia demokratioita, ja olisi erittäin tärkeää, että EU:lle tyypillinen pehmeän vallan käyttö olisi edustettuna entistä vahvemmin YK:n turvallisuusneuvostossa”, toteaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Kokoomusnuorten mielestä osana YK:n turvallisuusneuvostoa EU saisi tarvitsemansa tilan vahvana vaikuttajana kansainvälisessä politiikassa sekä demokratian ja sääntöperustaisen maailmanjärjestyksen suunnannäyttäjänä. EU:n vallan kasvaessa myös Suomen vaikutusmahdollisuudet kasvaisivat, sillä Suomi voi vaikuttaa EU:n ulkoasiainneuvostossa kantoihin, joita unioni edustaisi turvallisuusneuvostossa. 

“Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on yksi unioinin ydintehtävistä. Pysyvä jäsenyys YK:n turvallisuusneuvostossa vahvistaisi EU:n uskottavuutta globaalina toimijana ja mahdollistaisi sille jäsenmaidensa turvallisuuspoliittisten intressien tehokkaamman edistämisen”,  päättää puheenjohtaja Pajula.

Lisätietoja:

Pajula Matias

Pajula Matias

Kokoomusnuorten puheenjohtaja

matias.pajula@kokoomusnuoret.fi

+358 505 753 347

Poliittisen valmistelun, viestinnän ja vaikuttamisen johtaminen, edustaminen

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin