Kokoomusjärjestöt: Suomi on epäonnistunut naisten ja tyttöjen suojelemisessa silpomiselta

Kannanotto

Kokoomusnuoret, Kokoomusnaiset ja Kokoomusopiskelijat vaativat tyttöjen silpomisen erilliskriminalisointia sekä tukea ja mahdollisuutta korjaaviin kirurgisiin toimenpiteisiin silvotuksi joutuneille.

THL:n viimeisimmässä kouluterveyskyselyssä 80 naista tai tyttöä kertoo, että heidän sukuelimensä on silvottu. Heistä 51 on syntynyt Suomessa. Kysely koski vain toisen asteen kahden ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita, joten todellinen luku on huomattavasti tätä suurempi.

“Yhteiskuntamme tärkein tehtävä on pitää huolta heistä, jotka ovat haavoittuvassa asemassa. Viimeisimmän kouluterveysraportin mukaan olemme kuitenkin ikävä kyllä epäonnistuneet tässä tehtävässä silvotuksi joutuneiden tyttöjen ja nuorten naisten kohdalla. Tähän on puututtava.” toteaa Kokoomusnuorten puheenjohtaja Matias Pajula.

Tällä hetkellä Suomen lainsäädännössä ei ole erillistä rikosnimikettä, joka kieltäisi naisten ja tyttöjen sukupuolielinten silpomisen. Kokoomuksen kansanedustajat ovat tehneet tästä viime syksynä lakialoitteen, mutta asiaa ei ole vielä korjattu. Edellisellä hallituskaudella laadittiin myös tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estämisen toimintaohjelma, ja olisikin erittäin tärkeää, että tätä tärkeää työtä jatketaan myös tällä hallituskaudella.

“Sukupolvelta toiselle usein siirtyvä silpomisen kierre tulee saada katkaistua. Se edellyttää aiheen esille nostamista, lisää tietoa, tiedon jakamista sekä lainsäädännöllisiä muutoksia”, sanoo Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Saara-Sofia Sirén

THL on kertonut, että se luopuu ympärileikkausta koskevasta kysymyksestä eikä aio kysyä sitä ensi vuonna teetettävässä kouluterveyskyselyssä. Tämä tulee jatkossa vaikeuttamaan tilannekuvan muodostamista ongelman laajuudesta ja tilanteen kehityksestä.

“On järjetöntä, että kysymys silpomisesta jätettäisiin pois vuoden 2021 kouluterveyskyselyssä. Silvottujen pieni prosentuaalinen määrä ei voi olla syy siihen, että jättäisimme joidenkin naisten ja tyttöjen elämää dramaattisesti koskettavan ilmiön pois tutkimuslomakkeesta”, sanoo Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Jeremias Nurmela.

Kokoomusjärjestöt vaativat hallitukselta toimia tyttöjen suojelemiseksi silpomiselta. Lisäksi järjestöt vaativat, että THL kysyy myös jatkossa kouluterveyskyselyssä ympärileikkausta koskevan kysymyksen, jotta voimme myös tulevaisuudessa seurata tilanteen kehittymistä.

 

Lisätiedot

Saara-Sofia Sirén
Kokoomusnaisten puheenjohtaja, kansanedustaja
saara-sofia.siren@eduskunta.fi
+358 50 5132 051

Matias Pajula
Kokoomusnuorten puheenjohtaja
matias.pajula@kokoomusnuoret.fi
+358 505 753 347

Jeremias Nurmela
Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja
jeremias.nurmela@kokoomusopiskelijat.fi
+358 44 2907 595

 

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin