Helsingin Kokoomuksen Nuoret

Etävastaanotot tulee ottaa pysyvään käyttöön julkisessa terveydenhuollossa mutta potilastietoturvaongelmiin tulee puuttua

Kannanotto

Koronaepidemian myötä etävastaanottojen käyttö on lisääntynyt merkittävästi terveydenhuollossa. Nyt kun tekniikasta on tullut arkea, kannattaisi sitä hyödyntää myös epidemian laannuttua. 

Etävastaanotoista on nimittäin paljon hyötyä ihan jokapäiväisissä terveyspalveluissa. Potilaan ei tarvitse enää matkustaa pitkiä matkoja, tuhlata kokonaista työpäivää terveyskeskuksen aulassa ja samalla tartuttaa muita potilaita. Etävastaanotot voidaan myös ottaa osaksi tulevaa sote-uudistusta, jossa terveydenhuoltoa keskitetään ja etäisyydet kasvavat. 

Koronaepidemian takia ihmiset yhä epäröivät terveydenhuollon palveluiden käyttämistä tartuntavaaran pelossa, ja varovaisuus tulee jatkumaan mitä todennäköisimmin vielä pitkään. Sairaudet usein kuitenkin pahenevat, jos niihin ei haeta apua ajoissa. Etävastaanottojen avulla avunhakemisen kynnystä saataisiin alennettua. 

Kaikkia vastaanottoja ei voida tehdä etänä, jolloin potilas ohjataan luonnollisesti kasvokkaiseen tapaamiseen. On kuitenkin valtava määrä rutiinimaisia vastaanottoja, joissa terveydenhuollon ammattilaisen ei tarvitse fyysisesti kohdata potilasta, esimerkkinä diabetespotilaiden seurannat. 

Etävastaanotot ovat siis sekä kustannustehokkaita, asiakaslähtöisiä että turvallisia. Laadukkaan mutta kustannustehokkaan terveydenhuollon kehittäminen on ehto koko terveysjärjestelmän säilymiselle, koska se kärsii nykyisin mittavasta resurssipulasta. Tilanne tulee mitä todennäköisimmin pahenemaan lähitulevaisuudessa koronaepidemian aiheuttaman hoitovelan myötä. 

Koska etävastaanotot on otettu nopeaa tahtia käyttöön, on tapahtunut kuitenkin virheitä. Pienissä terveydenhuollon yksiköissä ei ole tarpeeksi osaamista potilastietoturvan osalta, joten useat yksiköt ovat tehneet lakirikkomuksia. Esimerkiksi HUS on käyttänyt etävastaanottoihin Skypeä, vaikka potilastietoturvalainsäädännön mukaan palvelussa tulisi olla vahva tunnistautuminen ja palvelimen tulisi olla ETA-alueella. 

Rikkeet osoittavat, ettei terveydenhuollon yksiköillä ole tarpeeksi selkeitä toimintaohjeita etävastaanottojen osalta. Tulisikin laatia selkeät valtakunnalliset toimintaohjeet, joita yksiköt voisivat seurata. Toisaalta yksiköiden monimuotoisuus tulee huomioida ja niillä tulee olla vapaus käyttää haluamiaan etävastaanottoalustoja, mikäli ne vain täyttävät tietoturvakriteerit. 

Lisäksi tulisi tehdä selvitys mahdollisen yhteisen, kansallisen etävastaanottoalustan tuottamisen kannattavuudesta. Tällöinkin alustan käyttöönotto olisi vapaaehtoista, koska yksittäisestä alustasta on mahdotonta tehdä kaikkien eri terveydenhuollon palveluiden erityistarpeisiin sopiva eikä toteutettuja, toimivia ratkaisuja ole järkevää vaihtaa pois. 

Valtion tulisi myös sertifioida kaupallisia video-, puhelu- ja viestittelypalveluita, jotka täyttävät valtion asettamat laatustandardit. Terveydenhuollon yksiköt voisivat näin vapaasti valita omaan toimintaansa sopivan alustan.

Yksiköiden tietoturvaa tulisi myös valvoa entistä paremmin. Vain näin voidaan loppujen lopulta varmistaa potilastietoturvallisuus. 

Tietoturvaongelmien huomioon ottaminen on erityisen tärkeää juuri terveydenhuollossa sisällön arkaluonteisuuden takia. Julkiset terveystiedot romuttaisivatkin täysin koko terveydenhuoltojärjestelmän, kun potilaat eivät uskaltaisi hakea apua ja olla rehellisiä vaivoistaan. 

Helsingin Kokoomuksen Nuoret esittääkin, että etävastaanottojen lisääntynyttä käyttöä tulisi jatkaa julkisessa terveydenhuollossa mutta tuottajia tulisi sekä tukea palvelun tuottamisessa että valvoa sen käytössä.

Kuvaaja Edward Jenner palvelusta Pexels

Lisätiedot:

Satu Westerholm

Sihteeri, Helsingin Kokoomuksen Nuoret

satu.westerholm@hotmail.com

040 0366658