Kokoomusnuoret: Ei ole hyväksyttävää, että hallitus pakoilee median ja kansan kysymyksiltä

Kannanotto

Sanna Marinin hallitusta on jatkuvasti kritisoitu sen avoimuuspulasta. Jo koronakriisin alkuaikana hallitus ei antanut oma-aloitteisesti tietoa eduskunnalle perustuslain vaatimusten mukaisesti. Lisäksi median on vaikea saada kommentteja pääministeriltä ja muilta ministereiltä. Kokoomusnuoret näkee toimintatavan erittäin huolestuttavana kehityksenä. 

Jopa oikeuskansleri on puuttunut hallituksen avoimuusvajeeseen jo aiemmin tänä vuonna. Koronaepidemian kaltaisen kriisin keskellä eduskunnan tiedonsaantioikeus on keskeisiä oikeusvaltiota kannattelevia kulmakiviä, etenkin kun tehdään päätöksiä, joilla rajoitetaan huomattavastikin ihmisten perusoikeuksia. Eduskunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu julkisen vallankäytön ja hallituksen toiminnan valvonta, joka on mahdotonta ilman ajantasaista tietoa siitä, millaisia päätöksiä ollaan tekemässä.

“Perustuslaissa on nimenomainen säännös eduskunnan tietojensaantioikeudesta. Julkisuuden tulee myös olla yleisesti kaikessa päätöksenteossa lähtökohtana. Kriisitilanteen aikana avoimuuden tarve vain kasvaa, eikä supistu, kuten Marinin hallituksen toimintatavoista voisi ymmärtää”, muistuttaa Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen Iina Palonen.

Kokoomusnuoret katsookin, että hallituksen on nyt aika ryhdistäytyä avoimuudessa. Keväällä opittu tiedon pimittämiseen pohjaava toimintatapa ei saa jatkua. Tärkein väline viestiä kansalle on vapaa media. Näin ollen poliitikkojen eräs tärkeimpiä tehtäviä on vastata median kysymyksiin piiloutumatta ja mediaa väistelemättä, kiireistä ja koronapandemian hoidosta riippumatta. Median välttely ei edusta luottamusta herättävää ja avointa päätöksentekoa.

“Kommunikaatio ja tiedon välittäminen on läntisen demokratian elinehto. Kansalaisilla on oikeus tietää, millaisia päätöksiä tehdään ja millaiset perusteet niiden takana ovat. Jos tietoa ruvetaan pimittämään medialta ja oppositiolta, alkaa matka kohti niitä yhteiskuntia, joita nyt pidämme julkisuuden, avoimuuden ja vapaan tiedon vastakohtina”, toteaa Kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen Arttu Rintanen.

Lisätietoja:

Palonen Iina

Palonen Iina

Liittohallituksen jäsen

iina.palonen@gmail.com

+358 404 179 453

Rintanen Arttu

Rintanen Arttu

Kansainvälisen vaikuttamisen varasihteeri

arttu.rintanen@outlook.com

+358 503 669 617

Me uskomme, että jokainen nuori on kiinnostunut omasta tulevaisuudestaan. Olemme varmoja siitä, että myös sinulla on omia päämääriä ja sanasi sanottavana itseäsi koskeviin päätöksiin.

Liity Kokoomusnuoriin