Oppivelvollisuuden laajennus ei ole oikotie onneen

Kannanotto

Valtioneuvosto antoi torstaina 15. lokakuuta esityksen eduskunnalle oppivelvollisuuslaiksi. Helsingin Kokoomusnuoret on pöyristynyt siitä, miten hallitus ei tunnusta opintopolkujen todellisia ongelmia vaan käyttää näennäistä kiertotietä oikaistakseen haluttuun lopputulokseen.

”Hallituksen esitys on leväperäinen yritys pyyhkiä järjestelmän ongelmat maton alle. Resurssit tulisi kohdentaa syiden kitkemiseen eikä seurausten piilottamiseen”, Helsingin Kokoomusnuorten piirihallituksen jäsen Antti Kivi terävöittää.

Esityksestä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa opetusministeri Li Andersson esitteli uudistuksen parantavan suomalaisten koulutus- ja osaamistasoa. Helsingin Kokoomusnuoret suhtautuu kuitenkin tähän väittämään skeptisesti.

”Jopa joka yhdeksäs nuori valmistuu peruskoulusta ilman riittäviä kirjallisia ja matemaattisia valmiuksia. Uudistus ei näitä taitoja toisi, vaan sen sijaan resursseja tulisi lisätä jo peruskoulutukseen ja varhaiskasvatukseen”, Helsingin Kokoomusnuorten puheenjohtaja Teresa Bäckström linjaa.

Helsingin Kokoomusnuoret muistuttaa, että suurin syy toisen asteen koulutuksen keskeyttämiseen ei ole suinkaan motivaation puute vaan juuri riittävien perustietojen ja -taitojen puute. Myös opiskelijoiden hyvinvoinnilla on oma osansa. Siksi hallituksen kaavailemat lisäresurssit tulisi ohjata perusopetukseen, varhaiskasvatukseen ja opiskeluhuoltoon.

”Oppivelvollisuuden uudistus on vain mekaaninen toimenpide, jotta hallitus voi sanoa tehneensä jotain koulupudokkaiden ja nuorison syrjäytymisen eteen. Pakko on hirveän harvoin toimiva keino, ja näihin ongelmiin se ei vastaa”, Bäckström suomii.

Uudistukseen esitetty lisämääräraha on noin 130 miljoonaa euroa. Kuntaliitto taas arvioi uudistuksen kustannukset noin 20 miljoonaa euroa suuremmiksi, ja myös useat kunnat ja ammatillisen koulutuksen järjestäjät uskovat, että kustannukset on aliarvioitu. Helsingin Kokoomusnuoret on huolissaan siitä, riittävätkö esitetyt määrärahat.

”Pelkäämme, etteivät jo valmiiksi alakanttiin arvioidut resurssit riitä pitämään koulutuksen laatua nykyisenlaisena kuten opetusministeri Andersson väittää. Mikäli kustannuksia ei korvata täysimääräisinä koulutuksen järjestäjille, ne joutuvat tekemään kovia säästötoimenpiteitä uudistuksen vuoksi”, Kivi arvioi.

Helsingin Kokoomusnuoret vaatii opetusministeriötä ja koko eduskuntaa punnitsemaan uudelleen lakiesityksen kannattavuutta ja kohdentamaan nämä rahat järkevämmin perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vahvistamiseen sekä opiskeluhuollon tehostamiseen.

Lisätietoja:

Teresa Bäckström
Puheenjohtaja
Helsingin Kokoomusnuoret
+358 40 152 4080
teresatiiamaria@gmail.com

Antti Kivi
Hallituksen jäsen
Helsingin Kokoomusnuoret
+358 50 544 7406
anttikiviyo@gmail.com